Innhold

Ullensaker kommunes tilbud

Det sivile helseapparatet skal være veteraners primære kontaktpunkt. Ullensaker kommune tilbyr tjenester fra psykisk helse-avdelingen. Det er som oftest krav om henvisning fra fastlegen for å kunne motta en slik tjeneste.

Se her for nærmere informasjon

Forsvarets tilbud

Forsvaret har en rekke tilbud til veteraner og deres familier før, under og etter tjeneste. Blant annet tilbyr Forsvarets veteransenter på Bæreia, Kongsvinger, et bredt spekter av aktiviteter for veteraner og deres familier.

Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO) er Norges største interesseorganisasjon for militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner – og deres pårørende. NVIO jobber for å fremme interessene til veteraner og deres pårørende, og driver et landsomfattende kamerat- og familiestøttearbeid. Du kan lese mer om ulike støtteordninger på NVIO sin nettside.

Veteranforbundet SIOPS bistår veteraner med skader og utfordringer med å reintegreres i det sivile samfunnet.

NAVs tilbud

Veteraner kan kontakte NAVs veterankontakt for Oslo og Viken for informasjon om hvilke tjenester NAV kan tilby:

Haaken N. Aschim
Telefon: 467 43 724
E-post: haaken.aschim@nav.no


Publisert: 12.02.2020 14:55:08
Sist endret: 20.10.2020 13:35