KorAll - Frivillighetssentralens allsangkor

AllsangAllsangkoret møtes torsdager kl. 1100 -1230 på Frivillighetens hus. Musikalsk leder er Linn Asak Andersen. 

Kom å bli med de gangene du har mulighet! 

Enkel servering. Gratis deltakelse. Alle er hjertelig velkommen!

Arr: Frivilligsentralen i samarbeid med Ullensaker kommune

Spørsmål? 

Ta kontakt med Frivilligsentralen v/ Rita Fjeld Hovden tlf. 902 96 332/ frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no

 


Publisert: 11.04.2023 10:35
Sist endret: 05.07.2024 08:57