Fremover kan beboere fra Langelandsfjellet og Sandbakken igjen ta den korteste ruten til E6. Man må uansett være forberedt på å møte noe anleggstrafikk, siden det fortsatt pågår anleggsarbeidene langs vegen som kommer til å vare godt ut på sommeren 2023. Vær oppmerksom og vis hensyn!

Den midlertidige lysreguleringen på jernbanebrua som ble installert i sammenheng med stengingen av Gamle Trondheimsveg kommer til å bli fjernet på mandag, 05.12.2022.


Publisert: 02.12.2022 08:58
Sist endret: 21.12.2022 10:05