7500 tilfeldig utvalgte innbyggere i Ullensaker vil motta innbyggerundersøkelsen i sin digitale postkasse. Vi oppfordrer derfor alle til å sjekke sin Digipost, e-boks eller Altinn, og svare på undersøkelsen. 

Hvert tredje år sender Ullensaker kommune ut innbyggerundersøkelsen til et tilfeldig utvalg av våre innbyggere. Vi ønsker å levere kvalitet i alle våre tjenester. Derfor trenger vi dine tilbakemeldinger.  

Vi håper at dere som har fått muligheten bruker denne til å gi en tilbakemelding til kommunen!

For å svare på undersøkelsen så MÅ du være en av de tilfeldig utvalgte og fått et passord tilsendt din digitale postkasse. Hvis du har et passord kan du svare på undersøkelsen her:

Link fungerer ikke lenger.

 

Illustrasjon: Ullensaker kommune


Publisert: 02.09.2022 12:13
Sist endret: 07.02.2024 10:20