I dette nummeret kan du lese om:

 • Tilskudd ved produksjonssvikt etter klimaskade, ettersending av endelige avlingstall
 • Produksjonstilskudd og avløsertilskudd for 2024
 • Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket – SMIL
 • Tilskudd til drenering av jordbruksjord - søknadsfrist 15. april 2024
 • Tilskudd til tiltak i beiteområder – søknadsfrist 31. mars 2024
 • Investeringsmidler i landbruket. Midler for 2024
 • Regionale miljøtilskudd - endelige satser for 2023 er fastsatt
 • Regionale miljøkrav for jordbruket i Oslo og Viken
 • Jordprøver og gjødselplan
 • Mottak av slam
 • Skogfond januar og februar 2024
 • Temakveld om kompostering
 • Statsforvalteren på Facebook

Les Kveka nummer 1 - 2024


Publisert: 19.02.2024 12:49
Sist endret: 19.02.2024 12:52