lesekioskAlle som vil kan låne med seg det de vil, de kan levere tilbake eller beholde – dette er altså et helt fritt lesetilbud! Lånene skal ikke registreres i biblioteket som utlån. Biblioteket i Ullensaker har en fadderordning som gjør at de er fadder for lesekiosken.

Noen av de gamle, røde telefonkioskene i Norge benyttes nå til leseopplevelser for folk. Telefonkioskene eies av Telenor. Lesekiosk er et nasjonalt litteraturformidlingsprosjekt i regi av Foreningen !les støttet av Sparebankstiftelsen DNB. Prosjektet består i å fylle 100 vernede telefonkiosker med bøker og litterær aktivitet, for å tilgjengeliggjøre litteratur og gode leseopplevelser for det norske folk.

Stikk innom kiosken og lån en bok da vel!


Publisert: 15.04.2021 17:24
Sist endret: 15.04.2021 17:24