Det er behov for å skifte ut kulvert under Stokkervegen. Gravearbeidet vil starte mandag 24. juni. Det vil bli etablert en midlertidig omkjøringsvei med redusert vegstandard i perioden anleggsarbeidet pågår. I perioder må det regnes med noe ventetid ved kryssing av arbeidsområdet. Det er ventet at arbeidet vil pågå 3 til 4 uker. Vis hensyn i byggeperioden. Vi beklager eventuelle ulemper dette vil medføre.


Publisert: 19.06.2024 10:48
Sist endret: 19.06.2024 10:53