Bli frivillig

 

Det et stort behov hos oss på Frivilligsentralen å oppdatere og fylle på lister over frivillige til forskjellige oppdrag.

Som dere kjenner til betyr det at vi kan få ringe/ sende e-mail, og spørre om du har mulighet til å hjelpe til på et eller annet oppdrag; være telefonvenn, følgetjeneste og andre ting - ut fra det vi har behov for og hva du ønsker.

Til flere navn vi har på lista, til større mulighet er det å kunne hjelpe.

Lønn for innsatsen er gleden ved å hjelpe noen som trenger det. Hvor ofte og hvor mye du stiller opp, bestemmer du selv.Det er ikke nødvendig å gjøre en bindende avtale. Dette kan være et meningsfylt avbrekk i hverdagen.

«Det å være frivillig må og skal være lystbetont, og betyr at en sier ja da en kan og vil, og nei dessverre da det ikke passer»

Ta kontakt

Frivilligsentralen v/ Rita Fjeld Hovden tlf. 66108438 / frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no


Publisert: 04.01.2018 13:36
Sist endret: 04.05.2021 08:10