Innhold

Aktivitetstilbud

Aktivitetstilbud er for deg som trenger hjelp til å delta i aktiviteter med andre. Aktivitetene vil, så langt det lar seg gjøre, være tilpasset dine ønsker og behov. Eksempler på aktiviteter kan være turgåing og utflukter, sang og musikk, trim og dans, matlaging, hobbyaktiviteter, håndarbeid, kort- og brettspill, lesing, dataopplæring og -bruk, sansehage og hagearbeid. 

Aktivtetstilbudet skal bidra til
  • sosialt samvær og trygghet
  • utvikling eller vedlikehold av fysisk og psykisk helse
  • at deltakerne kan bli boende hjemme lenger
  • forbedret kosthold
  • avlastning for pårørende med tyngende omsorgsoppgaver

Sterk og stødig! Gruppetrening for seniorer

  • Eldre
  • Demente
  • Psykisk utviklingshemmede
  • Funksjonshemmede
  • Personer med psykiske helseplager

Det er ingen lovfestet rett til aktivitetstilbud, men kommunen vil vurdere om det kan være aktuelt for den som søker. Kommunen kan hjelpe deg å søke. Du kan også be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Ullensaker kommune, Helse- og mestringstorget

Postboks 470, 2051 Jessheim

epost: postmottak@ullensaker.kommune.no 

Søknadsskjema

Du kan nå oss på mottakstelefonen 476 95 263. 

Om vi ikke er tilgjengelig på telefonen, så send oss gjerne en mail, men husk å ikke opplyse om sensitiv personopplysninger per mail. 

Kommunen tar betalt for aktivitetstilbud og prisen kan variere fra aktivitet til aktivitet.

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen en måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov. Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

 


Publisert: 19.09.2016 10:40:13
Sist endret: 15.08.2022 15:59