Innhold

Hvem kan søke? 

Personer med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom kan få avlastningsopphold på sykehjem, for å avlaste pårørende som har den daglige omsorgen. 

Pris 

Avlastningsopphold på sykehjem er gratis. 


Publisert: 15.08.2022 15:49:27
Sist endret: 15.08.2022 15:49