Innhold

Hvem kan søke?  

Personer som har behov for helsefaglig hjelp for en periode, og som trenger en vurdering av funksjonsnivå.  

Ulike korttidsopphold

  • døgnopphold (opphold dag og natt)  
  • dagopphold (opphold dag eller natt)
  • rehabiliteringsopphold  

Faktorer som vektlegges 

  • behov for døgnkontinuerlig tilsyn  
  • behov for medisinsk kompetanse  
  • demensproblematikk  
  • behov for rehabilitering/opptrening  

Det vil bli innhentet opplysninger for å kunne gjøre en helhetlig og faglig vurdering av søknaden. Søknader om institusjonsopphold behandles etter lov om helsetjenesten i kommunen §2-1.  

Pris

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester er beskrevet i:

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon mv. 


Publisert: 15.08.2022 15:44:00
Sist endret: 15.08.2022 15:44