Innhold

Hvem kan søke? 

Personer som ikke er i stand til å bo i eget hjem med tilrettelagt hjelp på grunn av omfattende tilsyns- og hjelpebehov som følge av sykdom og/eller funksjonstap  

Hovedregelen er at helsehjelp i hjemmet og deretter korttidsopphold prøves ut først. 

Pris

Du må betale en egenandel for å bo på sykehjem. Egenandelen er fastsatt i forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester § 3. 


Publisert: 15.08.2022 15:45:56
Sist endret: 15.08.2022 15:48