Innhold

Hva kan du få hjelp til?  

Vi gir praktisk bistand og opplæring i aktiviteter i dagliglivet etter individuelle behov. Tjenestene gis i eget hjem. I tillegg gir vi avlastning (i private hjem og i institusjon) og dagtilbud. Vi kartlegger behov og gir muligheter for utvikling, mestring og livskvalitet.   

Hvem kan få hjelp?  

Mennesker med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser  

Hvem er vi?  

Vi er vernepleiere, sykepleiere, miljøterapeuter, miljøarbeidere og assistenter som gir målrettet miljøarbeid og helsehjelp, slik at du kan mestre ditt liv mest mulig selvstendig etter dine forutsetninger. Brukermedvirkning og selvbestemmelse er viktige elementer for å oppnå dette.   

Hva kan du forvente av oss?  

Vi bistår med å avklare forventninger til innholdet i vedtaket ditt  

Hva vi forventer av deg?

Du eller din verge er kjent med innholdet i vedtaket ditt  

Hvordan søker jeg?  

Bruk Søknadsskjemaet til Tildelingsenheten. Hvis en annen søker på vegne av deg, må fullmakt legges ved søknaden. Tildelingsenheten kan kontaktes hvis du trenger mer informasjon om tjenesten.  

Kontaktinformasjon

Ullensaker kommune, Tildelingsenheten

Postboks 470, 2051 Jessheim

epost: postmottak@ullensaker.kommune.no 

Søknadsskjema

Du kan nå oss på mottakstelefonen 476 95 263. 

Om vi ikke er tilgjengelig på telefonen, så send oss gjerne en mail, men husk å ikke opplyse om sensitiv personopplysninger per mail. 

Klage  

Du kan klage på kommunens avgjørelse. Fristen er tre uker fra du mottok svaret på søknaden din. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og hvorfor. Kommunen kan gi veiledning ved behov. Dersom kommunens beslutning ikke blir endret (avviser klagen din), vil den bli sendt videre til Statsforvalteren for overprøving.  

Relevant lovverk og nasjonale føringer  

Helse- og omsorgstjenesteloven  

Pasient- og brukerrettighetsloven  

Helsepersonelloven  

Forvaltningsloven  

Kvalitetsforskriften  

Nasjonal veileder: Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming  


Publisert: 15.08.2022 14:45:56
Sist endret: 15.08.2022 14:45