Praktisk bistand og hjemmesykepleie

Vi er opptatt av at du kan mestre livet ditt best mulig selv. Vi vil derfor spørre:

Hva er viktig for deg?

Hva du kan forvente av oss:

 • Vi overholder taushetsplikten
 • Vi samarbeider med deg om innholdet av tjenesten
 • Vi gir deg informasjon, råd og veiledning
 • Du får en kontaktperson, men vil motta hjelp fra flere medarbeidere
 • Ved behov samarbeider vi med interne samarbeidspartnere, fastlege og sykehus
 • Tjenester i hjemmet skal være avtalt i forkant
 • Tjenesten er avhengig av fleksibilitet, det vil si at tidspunkt for hjelp kan variere. De som av helsemessige årsaker trenger fastsatte tidspunkt vil få det
 • Vi viser hverandre gjensidig respekt uavhengig av etnisk bakgrunn, livssyn, alder og kjønn
 • Tjenesten vil bli fortløpende vurdert og vil økes eller reduseres etter behov

Viktig å være oppmerksom på:

 • Helsepersonell har dokumentasjonsplikt
 • Tjenesten vil bli fortløpende vurdert og vil økes eller reduseres etter behov
 • Kommunale trygghetsalarmer blir besvart og betjent av hjemmesykepleien