Innhold

Idrettstilbud

I Ullensaker kommune er det et rikt og variert idrettstilbud med over 40 ulike idrettslag. Der finnes i overkant av 100 små og store idretts- og aktivitetsanlegg som favner et bredt spekter av aktivitetsbehov i befolkningen. Anleggene eies og drives hovedsakelig av private lag og foreninger eller av Ullensaker kommune. Ved hver skole er det enten idrettshall eller gymsal med ulike aktivitetsmuligheter utendørs.

Ullensaker kommune støtter idrettsarbeid gjennom blant annet tilskudd, utleie av anlegg, veiledning av lag og foreninger, spillemidler. Det er ett godt samarbeid med Ullensaker Idrettsråd og idrettslagene om anleggsutvikling.

Se her for oversikt over noen av aktivitetstilbudene i Ullensaker.

Kommunale idrettsanlegg

Av større idrettsanlegg der kommunen er eier kan nevnes: Ullensaker idrettspark, Jessheim idrettspark, Kløfta idretts og aktivitetspark, Kløftahallen, Jessheimhallen,og Alfhallen. I tillegg disponerer kommunen 11 gymsaler og 2 svømmebasseng av ulike størrelser. Se under for beskrivelse av anleggene.

Utleie

Ullensaker kommune leier ut bygg og anlegg gjennom eget digitale utleiesystem.

Skiløyper

Det finnes skiløyper over hele kommunen. Løypene prepareres av både kommune, idrettslag og frivillige. Lysløyper finnes i Nordkisa, Gystadmarka og Langelandsfjellet.

Status på oppkjørte skiløyper finnes på nettsiden Skisporet.no. Kart over skiløyper finner du her.

Det er ett lite alpinanlegg i Rambydalen som driftes av Ullensaker Skiklubb.

Svømmehall/-basseng

Svømmebasseng

Jessheimbadet

Jessheimbadet inneholder ett basseng med 25 meter, 2 x 12,5 meter basseng hvor ett har hev og senk bunn, stupebasseng med 1,3 og 5 meter høyde. I tillegg er det to mindre barnebasseng. Det er også muligheter for å kjøpe mat og drikke, samt baderelatert klær og utstyr. 

For mer info se her


Publisert: 28.12.2016 12:05:39
Sist endret: 18.01.2024 11:01