Innhold

Kulturåret i Ullensaker

Hvert år arrangeres det kulturuker, temauker og arrangement der kulturlivet inviteres til å være med. Dette er gode anledninger til å gjøre dere kjent for publikum – og kanskje få flere medlemmer/ besøkende! Så benytt sjansen til å delta – med små eller store aktiviteter og/eller arrangement. Kanskje kan dere samarbeide med andre kulturaktører?

Hvilke muligheter har din forening til å søke tilskudd?

Rekruttering av frivillige

Hvordan rekruttere frivillige til din forening? - Foredrag v/ Siriann Bekeng fra Frivillighet Norge. Klikk her for presentasjonen

Om det norske organisasjonssamfunnet 1980-2013 v/ forsker Karl Henrik Sivesind, Forsker I. Klikk her for presentasjonen


Publisert: 20.11.2017 09:38:00
Sist endret: 20.11.2017 10:53