Velkommen til Ullensaker kommunes eierportal. Eierportalen skal være en informasjonsbase som gir kunnskap om Ullensaker kommunes eierpolitikk og eierposisjoner.

Kommunens eierpolitikk er de overordnede prinsippene for kommunens forvaltning av sine eierposisjoner. Kommunens eierpolitikk ligger fast over tid og vil som utgangspunkt gjennomgås i starten av hver kommunevalgperiode.