Innhold

Eierskap

Ullensaker kommune produserer mange ulike typer tjenester til sine innbyggere, som for eksempel skole, helse og eldreomsorg. De fleste tjenestene produseres i regi av kommunen selv.

Kommunen skaffer også innbyggerne tjenester ved å delta i selskaper eller samarbeide med selskaper som produserer tjenester. I tillegg kjøpes noen tjenester av private.

Ullensaker deltar i følgende samarbeid/selskap

Aksjeselskap
Interkommunale selskap
Interkommunalt samarbeid (kommuneloven §27)
Interkommunalt samarbeid - vertskommunemodell

Publisert: 23.11.2016 16:39:55
Sist endret: 27.05.2020 09:29