Fungerende varaordfører

Astrid Solberg (Sp)

Kontakt meg gjerne: 

Mobil: 478 24 950

E-post

Fungerende varaordfører Irene Kristoffersen Furulund (Ap)

Jeg er født i 1961 og har bodd med mann og tre, nå voksne barn i Ullensaker i 40 år.

De siste 27 årene har vi bodd på Sand gård i Mogreina. Der trives jeg svært godt med nærheten til naturen, og kort avstand til et veldig trivelig lokalmiljø.

Jeg er utdannet farmasøyt og har de senere årene vært ansatt hos Norsk Medisinaldepot AS med ansvar for import av legemidler til Norge. Tidligere har jeg vært ansatt mange år i apotek, og ved Stensby sykehus. Som ung var jeg aktiv i Framfylkingen og AUF, og tok med meg organisasjonserfaringene når jeg senere engasjerte meg i en rekke frivillige styreverv.

Som lokalpolitiker har jeg vært aktiv i Ullensaker siden 2015. Å få anledning til å fungere som varaordfører gir en unik mulighet til innsikt og forståelse av alle sider av kommunens drift, og er en svært interessant og spennende oppgave.

Ullensaker er en attraktiv og fantastisk kommune som gjennom de siste 20 årene hatt stor økning i antall arbeidsplasser, og har mer enn doblet innbyggertallet siden Hovedflyplassen åpnet i 1998. For å ivareta kommunens innbyggere på en god måte kreves god styring, blant annet økonomistyring, og å sikre en bærekraftig vekst og utvikling i Ullensaker som setter hensynet til innbyggerne først. For å oppnå dette er det nødvendig med sterk politisk styring over vekst og utvikling i Ullensaker, samtidig som vi sikrer verdifulle naturressurser for framtidens generasjoner. Jeg brenner ekstra sterkt for tiltak for god folkehelse både psykisk og fysisk, og ikke minst for bevaring av natur for å sikre innbyggerne kort vei til et aktivt friluftsliv.

Vi er fantastisk mangfoldige innbyggere i Ullensaker, med mer enn 30% av ikke-etnisk norsk opprinnelse. Jeg er utrolig glad for at vi nå er i ferd med å etablere et Mangfoldsråd i kommunen, og er veldig stolt av at vi står samlet som en Pride-kommune som møter hverandre med respekt og likeverd uavhengig av etnisitet og kultur, religion, kjønnsidentitet, funksjonsevne osv. Verdiskapning basert på respekt og likeverd er svært viktig å hegne om!

Ta gjerne kontakt om du har noe på hjertet!