Fungerende varaordfører

Astrid Solberg (Sp)

Kontakt meg gjerne: 

Mobil: 957 60 332

E-post

Fungerende varaordfører Astrid Solberg

Jeg er født i 1965 og har de siste 29 åra bodd med mann og tre nå voksne barn på Borgen. Der trives jeg svært godt, med nærhet til skogen, Stordammen og et svært hyggelig nabolag.

Jeg er utdannet agronom og landbruksøkonom, og har de siste ti åra vært ansatt som organisasjonssjef i Norges Bondelag. Av øvrig yrkesbakgrunn har jeg blant annet vært ansatt hos Fylkesmannen i Akershus (nå Statsforvalteren) og som generalsekretær i 4H Norge. Jeg har styreerfaring fra en rekke ulike organisasjoner, bedrifter og stiftelser, men som politiker er jeg relativt fersk.  Det er nå andre gang jeg vikarierer for Lars Halvor Stokstad Oserud mens han har foreldrepermisjon.

Å få lov til å fungere som varaordfører gir innsikt i alle sider av kommunens drift, og er en svært spennende oppgave. Ullensaker er en av landets mest attraktive kommuner, og det krever god styring av både økonomi, arealbruk og hvordan vi sikrer innbyggerne våre gode tjenester. Ullensaker skal være en god kommune for alle, enten du er opprinnelig Ullsokning eller en av de mange innflytterne som har kommet til kommunen vår.

Jessheim er i rivende vekst, og å sørge for en god byutvikling hvor sentrumskjernen utvikles til å bli et fint sted for både store og små, er viktig. Samtidig er Ullensaker mer enn Jessheim, og vi skal ta vare på både Kløfta, Borgen, Mogreina, Algarheim og Nordkisa, samt all den fine naturen vår.

Ta gjerne kontakt om du har noe på hjertet!