Varaordfører sin side

Kontakt meg gjerne: 

Mobil: 957 84 429

Telefon: 66 10 81 15

Epost

Varaordfører Lars Halvor Stokstad Oserud (Sp)

Jeg er født i 1986, er gift og har tre barn. Jeg bor på Nybakk i Ullensaker, der jeg også driver gård. Av utdannelse har jeg bachelor i landbruksteknikk fra Høgskolen i Hedmark

Jeg er svært ydmyk over å få lov til å styre en så spennende kommune som Ullensaker, der vi ser muligheter få andre kommuner kan drømme om. Samtidig krever det et politisk mot å styre utviklingen i rett retning for våre innbyggere og våre etterkommere. Ullensaker er en kommune jeg er svært glad i, mine røtter i kommunen strekker seg mange generasjoner bakover.

Vi skal ha gode kommunale tjenester til våre innbyggere, innenfor alle områder. Både helse, omsorg, oppvekst og skole, samt tekniske tjenester er oppgaver vi må jobbe kontinuerlig for å styrke og forbedre. Ullensaker skal være en god kommune å leve i!

Vi skal forvalte våre arealer på en best mulig måte, både dyrket mark, friluftsarealer og andre grønne arealer må ha et langt større vern enn det som har vært tidligere praksis.

Som varaordfører er jeg opptatt å være nær folk, og jeg vil alltid ta meg tid til å lytte på innspill. Ønsker du en samtale med meg om smått eller stort, må du svært gjerne ta kontakt!

Følg meg gjerne i sosiale medier!