Kontakt meg gjerne: 

Mobil: 971 43 944

Telefon: 66 10 80 30 

Epost

Eyvind Jørgensen Schumacher 

Jeg er født i 1983 og er gift og har to barn. Som småbarnsfar er jeg naturligvis opptatt av gode skoler og barnehager og et godt oppvekstmiljø i Ullensaker. Kommunen skal yte godt tilbud til barn og ungdom og samtidig ta vare på de eldre. Jeg vokste opp på Algarheim og har hatt en fin oppvekst i kommunen som er jeg er veldig glad i.

Utdannelse

Jeg har en bachelorgrad i samfunnsfag, Master fra senter for utvikling og miljø i UIO. Jeg er opptatt av miljø og bærekraftig utvikling. Vil jobbe for at Ullensaker skal utvikles på en måte som er bra for både mennesker og miljøet.

Vil ta vare på Ullensakers historie

Mine forfedre vokste opp og var med på å bygge og utvikle Ullensaker. Dette har gjort meg ekstra interessert i byutviklingen og veksten vi opplever. Tippoldefaren min jobbet som snekker og drev byggmesterselskap Jørgensen, han sønn, min oldefar, var blant annet med på å bygge påbygget Herredshuset, bankbygningen, folkehøgskolen og Østafor. Dette har gjort at jeg er veldig opptatt av arkitekturvern. Vi må beholde historiske miljøer selv om vi skal utvikle en moderne by og kommune. Jeg er opptatt av god utvikling i hele kommunen, også tettsteder skal blomstre i Ullensaker.  

Følg meg gjerne i sosiale medier!