Innhold

Do og Fettvett kampanje 

Ullensaker kommune bruker rundt 2 millioner kroner i året på å fjerne uønskede elementer fra avløpssystemet. Kampanjen skal gjøre våre innbyggere og næringsdrivende i kommunen mer bevist på hva som ikke skal kastes eller helles i avløpet. Kampanjen strekker seg over 3 år og skal måles årlig. Målet er å redusere kostnadene forbundet med feil bruk av avløpssystemet.

Fettvett - Ingen tette rør!

FILM 

FILM  - Fettet stivner i rørene 

 

FILM - Hva skal vi gjøre med fettet?   

 

 

Dovett

 

Do og fettvett kampanjen er delt i tre delkampanjer: 

1. Delkampanje: Undervisningsopplegg for 4. klassinger i Ullensakerskolen

Undervisningsopplegget er prosjektbasert og tverrfaglig. Det vil si at elevene skal gjennomføre et prosjekt som tar for seg mål fra den generelle læreplanen i tillegg til kompetansemål fra naturfag, norsk og matte. Undervisningsopplegget består av individuelle og gruppeoppgaver. Undervisningsopplegget avsluttes med en konkurranse. 

Måling

Delkampanjen måles gjennom undersøkelsene som gjøres i oppstart og avslutning av undervisningsopplegget. Om 3 år måles det igjen ovenfor de samme 4.klasse elevene som da går i 7. klassetrinn og samtidig mot nye 4. klassinger.  

2. Delkampanje: kunnskaps- og holdningskampanje ovenfor alle våre innbyggere.

I november 2017 startet vi med en nullpunktsundersøkelse for å finne ut hva slag kunnskap innbyggere har om hva som kan skylles ut i vasken og hva som kan spyles ned i do.  Etter undersøkelsen lanserte vi filmene over. 

Måling

Vi skal måle holdninger og kunnskaper igjen om 1 år. 

3. Delkampanje: Sikre at næringsdrivende har fettutskillere, påslippstillatelse og rapporterer til oss.

Alle næringsdrivende som driver med matservering i Ullensaker kommune skal ha påslippstillatelse. Storkjøkken/matserveringssteder skal ha fettutskillere og vi anbefaler alle å installere egen vannmåler for kjøkken. Alle som har utslipps- og/eller påslippstillatelse fra kommunen skal sende årsrapport til kommunen innen 1. februar. Delkampanje 3 i do- og fettvettkampanjen skal sikre at næringsdrivende i Ullensaker kommune har dette på plass.

Hvordan?

Næringsdrivende blir invitert til "Fett-lunsj" med informasjon på rådhuset. Her får de informasjon om hva de må ha på plass og hvordan de får dette til. De får utdelt en brosjyre om fettutskiller og en plakat til å henge opp med huskeregler for hva som kan og ikke kan skylles ned i avløpene. Det blir brukt noen filmer med informasjon og ellers presentasjon av en fagressurs.

Presentasjon fra Fett-Lunsj 13.mars 2018 

Måling

Delkampanje 3 måles gjennom kommunens oversikt over hvem som har påslippstillatelse og/eller utslippstillatelse og hvem som rapporterer til oss. For 2016 rapporterte 55 næringsdrivende til oss av 138. Vi vet at det er over 100 næringsdrivende i kommunen som mangler påslippstillatelse. Målet er at alle disse har fettutskiller og påslippstillatelse og rapporter til oss innen 2020. 

Mål med kampanjen fra 2017 - 2020

Målet med kampanjen i sin helhet overfor alle målgruppene er å endre vaner og holdninger.

Kunnskapsløft om avløpsproblematikk og derigjennom å redusere kostandene på 2 millioner med 15 %.

Forventet effekt etter kampanjen er:

  • Reduserte kostnader forbundet med rensing av avløp.
  • Folk slutter å kaste feil ting i do
  • Folk slutter å tømme matfett og matrester i vasken
  • Alle næringsdrivende i Ullensaker kommune har utslippstillatelse og/eller påslippstillatelse
  • Barn korrigerer når voksne gjør feil
  • Holdningsendring og en bevisst tanke på miljøet og på hva ens bidrag gjør

Vi ønsker å etterlate ett inntrykk med budskapet:

Ta vare på Ullensaker sammen med oss.  

 

REN-Kampanjen er en informasjonskampanje til våre innbyggere. 

Sammen med renovasjon og park og idrett har kommunikasjonsavdelingen utarbeidet en enkel kommunikasjonsplan som på kort sikt skal rette oppmerksomhet mot forsøpling. På lang sikt er målet varige holdningsendring.

Planen bygger på vår overordnede kommunikasjonsstrategi. 

Folk kaster de utroligste ting fra seg der de står og går. Det handler dels om holdninger, men også om kunnskap. Det ser for eksempel ut til at mange tenker at bananskall er «organisk» og blir borte av seg selv. Det blir det ikke. Det samme gjelder snus og sigarettsneiper.

Vi har laget en budskapsplattform som retter fokus på ett og ett «problem», viser løsning (som enkelt sagt er å bruke søppelkasser eller ta med seg avfallet hjem) og oppfordrer til å ta et felles løft for et triveligere Ullensaker.

 

Snurr film - kast sigarettsneiper og snus i søppelkassen

Snurr filmen - Bruk beholder for engangsgriller

Snurr filmen - Takk for at du bidrar til å holde Nordbytjernet rent


Publisert: 22.06.2017 14:13:38
Sist endret: 22.06.2017 14:13