Innhold

Koronainformasjon

Under koronapandemien i 2020, fikk vi utarbeidet kommunikasjonsmateriell som vi publiserte i lokalaviser og våre egne kanaler på nett og i sosiale medier. Målene var å begrense lokal smittespredning ved å forsterke nasjonale myndigheters budskap om smitteverntiltak, og å informere innbyggere i Ullensaker om hvor de kunne henvende seg med sine spørsmål. 

Bilde vask hendene hold avstand

Bilde har du helsespørsmål ring helsetelefonen

 

Reflekskampanjen 

I februar 2020 gjennomførte Ullensaker kommune en kampanje om bruk av refleks, rettet mot skoleelever på ungdomstrinnet. Vi ønsker at flere barn i ungdomsskolealder skal bruke refleks når de er ute og går i mørket, noe som igjen kan føre til færre risiko- og ulykkeshendelser i møte mellom fotgjengere og kjøretøyer.

Vi delte ut ca. 1500 reflekser på flere skoler og to ungdomsklubber. Vi hadde også konkurranser og kampanjeaktiviteter i sosiale medier. 

Foto: Trygg Trafikk.

Do og Fettvett kampanje 

Ullensaker kommune bruker rundt 2 millioner kroner i året på å fjerne uønskede elementer fra avløpssystemet. Kampanjen skal gjøre våre innbyggere og næringsdrivende i kommunen mer bevist på hva som ikke skal kastes eller helles i avløpet. Kampanjen strekker seg over 3 år og skal måles årlig. Målet er å redusere kostnadene forbundet med feil bruk av avløpssystemet.

Fettvett - Ingen tette rør!

FILM 

FILM  - Fettet stivner i rørene 

 

FILM - Hva skal vi gjøre med fettet?   

 

 

Dovett

 

Kunnskaps- og holdningskampanje ovenfor alle våre innbyggere.

I november 2017 startet vi med en nullpunktsundersøkelse for å finne ut hva slag kunnskap innbyggere har om hva som kan skylles ut i vasken og hva som kan spyles ned i do.  Etter undersøkelsen lanserte vi filmene over. 

I tillegg henvendte vi oss til næringsdrivende som har fettutskillere, påslippstillatelse og rapporterer til oss.

Alle næringsdrivende som driver med matservering i Ullensaker kommune skal ha påslippstillatelse. Storkjøkken/matserveringssteder skal ha fettutskillere og vi anbefaler alle å installere egen vannmåler for kjøkken. Alle som har utslipps- og/eller påslippstillatelse fra kommunen skal sende årsrapport til kommunen innen 1. februar. Målet med denne delen av kampanjen er at næringsdrivende i Ullensaker kommune har dette på plass.

Hvordan?

Næringsdrivende ble invitert til "Fett-lunsj" med informasjon på rådhuset. Her fikk de informasjon om hva de må ha på plass og hvordan de får dette til. De får utdelt en brosjyre om fettutskiller og en plakat til å henge opp med huskeregler for hva som kan og ikke kan skylles ned i avløpene. Det blir brukt noen filmer med informasjon og ellers presentasjon av en fagressurs.

Presentasjon fra Fett-Lunsj 13.mars 2018 

Mål med kampanjen 

Målet med kampanjen i sin helhet overfor alle målgruppene er å endre vaner og holdninger. Og at alle næringsdrivende som skal ha fettutskiller og påslippstillatelse og rapportere til oss årlig. 

Forventet effekt etter kampanjen er:

  • Reduserte kostnader forbundet med rensing av avløp.
  • Folk slutter å kaste feil ting i do
  • Folk slutter å tømme matfett og matrester i vasken
  • Alle næringsdrivende i Ullensaker kommune har utslippstillatelse og/eller påslippstillatelse
  • Barn korrigerer når voksne gjør feil
  • Holdningsendring og en bevisst tanke på miljøet og på hva ens bidrag gjør

Vi ønsker å etterlate ett inntrykk med budskapet:

Ta vare på Ullensaker sammen med oss.  

 

REN-Kampanjen

Sammen med renovasjon og park og idrett har kommunikasjonsavdelingen utarbeidet en enkel kommunikasjonsplan som på kort sikt skal rette oppmerksomhet mot forsøpling. På lang sikt er målet varige holdningsendring.

Planen bygger på vår overordnede kommunikasjonsstrategi. 

Folk kaster de utroligste ting fra seg der de står og går. Det handler dels om holdninger, men også om kunnskap. Det ser for eksempel ut til at mange tenker at bananskall er «organisk» og blir borte av seg selv. Det blir det ikke. Det samme gjelder snus og sigarettsneiper.

Vi har laget en budskapsplattform som retter fokus på ett og ett «problem», viser løsning (som enkelt sagt er å bruke søppelkasser eller ta med seg avfallet hjem) og oppfordrer til å ta et felles løft for et triveligere Ullensaker.

 

Snurr film - kast sigarettsneiper og snus i søppelkassen

Snurr filmen - Bruk beholder for engangsgriller

Snurr filmen - Takk for at du bidrar til å holde Nordbytjernet rent


Publisert: 22.06.2017 14:13:38
Sist endret: 18.01.2023 14:18