Innhold

åpningstider og hvor du kan stemme på valgdagene

10. og 11. september - siste sjanse til å stemme!

Valgdagen 10. september (kl. 14.00 - 20.00) og 11. september (kl. 10.00 - 20.00)

Åpningstid i valglokalene 2023 er:

 • Søndag 10.09.23 kl. 14.00 – 20.00
 • Mandag 11.09.23 kl. 10.00 – 20.00
 • Ta med id med bilde!

Lokale

Krets
Vesong/Bakke skole

Åreppen krets

Algarheim skole, flerbrukshall Algarheim krets
Nordkisa skole Nordkisa krets
Mogreina skole Mogreina krets
Gystadmarka skole Skogmo krets
Hovin skole Hovin krets
Ullensaker rådhus Jessheim krets
Alfhallen Borgen krets


Hvem kan stemme?

Stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg

Norske statsborgere:

 • fylt 18 år innen utgangen av 2023

Nordiske borgere

 • fylt 18 år innen utgangen av 2023
 • registrert bosatt i Norge innen 30. juni 2023

Andre utenlandske borgere

 • fylt 18 år innen utgangen av 2023
 • registrert bosatt i Norge siden 11. september 2020

Kilde: Valgloven

Stemmerett i Ullensaker kommune

For å ha stemmerett i Ullensaker må du ha folkeregistrert adresse i kommunen innen 30. juni. Dersom du nylig har flyttet til kommunen og meldt flytting etter 30. juni, vil stemmen din telle i den gamle kommunen din. Der du er bosatt 30. juni er der du blir ført opp i manntallet, som er oversikten over hvem som har stemmerett i kommunen.

Her kan du melde flytting og se din folkeregistrerte adresse

Står du i manntallet?

Manntall er en liste over alle personer som har stemmerett ved valg i Norge. Manntallet oppdateres fra Folkeregisteret og de fleste står derfor registrert i manntallet automatisk. Noen få personer må søke om innføring i manntallet, se mer om dette nedenfor.

I hht. Valglovens § 2-7, kan den som mener vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig, begrunnet og sendes til valg@ullensaker.kommune.no

Dersom du er i tvil om du står i manntallslisten, kan du sjekke listen hos oss.

Manntallet for kommunestyre- og fylkestingsvalget legges ut til offentlig ettersyn på servicetorget i Ullensaker rådhus fra ca. 15.07.23.

Hvem kan du stemme på?

Partier og kandidater

Oversikt over alle partiene og kandidatene du kan stemme på

Valgomat

Er du usikker på hva du skal stemme på? Vi som kommune kan ikke fortelle deg hvilket parti du skal stemme på, men vi ønsker at du deltar i valget slik at din stemme blir hørt. Derfor kan en valgomat være et nyttig verktøy for å finne ut hvilke partier som deler ditt syn og visjon for kommunen. Vi har lagt til lenker fra ulike valgomater nedenfor, noen har spørsmål spesifikt til Ullensaker og andre er nasjonale. 

NRK sin Valgomat (Ullensaker)

RB sin valgomat (Ullensaker)

TV 2 sin Valgomat (Nasjonal)

VG sin valgomat (Ullensaker)

Dagbladet sin Valgomat (Nasjonal)

Nettavisen sin Valgomat (Nasjonal)

NRK sin lokalvalgguide

NRK har laget en guide til valget

Hvordan stemmer du?

Slik stemmer du i Ullensaker kommune

Husk å ta med legitimasjon med bilde! (pass, nasjonalt ID-kort, førerkort eller bankkort med bilde)

Viser hvordan man tar stemmesedlene ut av hyllene

1. Ta stemmesedlene du vil bruke: En (blå) for kommunestyrevalget og en (rosa) for fylkestingsvalget, hvis du ønsker å stemme ved begge valgene.

Bilde av stemmeseddel

2. Du kan gi personstemmer til en eller flere kandidater dersom du ønsker det. Sett et kryss i ruten ved navnet til kandidatene du vil gi en personstemme. Du kan også skrive kandidatnavn fra andre partier/ grupper i et eget felt på stemmeseddelen. Hvor mange kandidatnavn du kan føre opp står på stemmeseddelen.

 Viser hvordan man bretter stemmeseddelViser hvordan man gir personstemmerViser hvor man fører opp kandidatnavn på stemmeseddelen

3. Brett stemmesedlene med partinavnet inn, og feltet for stempling ut – da kan ingen se hva du stemmer. Det skal ikke brukes konvolutt eller annet omslag rundt stemmesedlene.

 Viser valgfunksjonær som stempler stemmeseddel

4. Gå til en valgfunksjonær, og få et stempel på stemmesedlene. Dette er viktig for at stemmegivningen skal bli godkjent.

 Viser noen som legger stemmeseddel i valgurnen

5. Legg stemmesedlene i valgurnen.

Slik styres Ullensaker

Politisk styrt organisasjon

Ullensaker kommune er en politisk styrt organisasjon. Det betyr at det er de folkevalgte som bestemmer kommunens prioriteringer.

Styringen endrer seg derfor etter hvert kommunevalg, basert på hvor stor oppslutning de ulike partiene får. Det er kommunevalg hvert fjerde år.

Formannskapsmodellen

Ullensaker kommune styres etter formannskapsmodellen. Det betyr at det er kommunestyret som er kommunens øverste politiske organ.

Kommunestyret

Kommunestyret består av 45 politiske representanter.

Hva er kommunestyret?

Kommunestyret er kommunens øverste organ. Her blir det tatt beslutninger i lokale saker som barnehager, barnevern, plan- og arealspørsmål, grunnskole, helse- og omsorgstjenester, kulturtiltak og renovasjon. I Ullensaker har kommunestyret 45 representanter som er valgt inn av folket. Når du stemmer er du med og bestemmer hvem som skal representere deg og dine interesser i kommunestyret. 

Formannskapet

Formannskapet er det politiske organet som står for den daglige politiske styringen i kommunen. Her sitter det 11 politiske representanter.

Ordfører og varaordfører

Ordføreren leder både kommunestyret og formannskapet.

Varaordføreren rykker opp som ordfører dersom ordføreren midlertidig trer ut av sitt verv. I slike tilfeller vil varaordføreren ha ansvaret for ordførerens ordinære oppgaver.

Administrativ ledelse

Kommunedirektøren er øverste administrative leder i kommunen, og står ansvarlig overfor kommunestyret for hele den kommunale virksomheten. Kommunedirektør i Ullensaker kommune er Erling Kristiansen.

Kommunedirektørens viktigste oppgaver er å

 • legge til rette for politisk styring av lokalsamfunnet og kommunens virksomhet
 • styre og utvikle forvaltning, tjenester og tilbud
 • styre og utvikle organisasjonen

Organisasjonskart

Fylkestingsvalget

Nytt i valget 2023

Valget i 2023 for innbyggerne i Ullensaker er at de stemmer i Akershus fylke, ettersom Viken blir erstattet med tre nye Fylkeskommuner 01.01.2024. I Fylkestingsvalget stemmer du også på partiet og representantene du mener skal styre. Representantene kommer fra hele Akershus, ikke bare Ullensaker kommune. Noen partier stiller kun til valg i Fylkestinget, noen bare til Kommunestyret, og noen partier stiller til begge valg. 

Fylkestinget

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ. Fylkestinget tar beslutninger om blant annet videregående opplæring, fylkesveier, lokal kollektivtransport, og kulturtiltak. 

Godkjente listeforslag til fylkestingsvalget i Akershus

Liste over hvem som stiller til valg i Akershus

Mer informasjon om valg

Valgdirektoratet

Informasjon fra Valgdirektoratet gå inn på www.valg.no

Valgresultater

Valgresultater fra tidligere valg se www.valgresultater.no og statistikk fra SSB Kommunestyre- og fylkestingsvalg (ssb.no)

Information in other languages

For information in English click here

Election brochure - various languages


Publisert: 28.10.2022 12:06:02
Sist endret: 06.05.2024 12:08