Innhold

Arbeiderpartiet logo Ap rose

En presentasjon av partiet

1. kandidat Silje Rygland

Vi skal bruke de store pengene på de viktigste oppgavene. Derfor vil vi prioritere skole, helse og eldreomsorg fremfor at de som har mest fra før skal betale mindre skatt.

Alle skal ha tilgang til grøntområder og natur. Vi setter hensyn til innbyggere foran utbyggere. Ullensaker skal være et levende lokalsamfunn med variert kulturtilbud og inkluderende møteplasser.

Trygge, gode arbeidsplasser er avgjørende for at folk kan planlegge livene sine.

Økende priser gjør at mange har dårligere råd, og rammer de som har minst hardest. Vi vil derfor prioritere de tilbudene som er tilgjengelig for alle, uavhengig av størrelsen på lommeboka.

 Ullensakervalget 2023 (arbeiderpartiet.no)

Kandidater i Ullensaker kommune

Kandidatnr. Navn Fødselsår

1 Silje Kristine Rygland 1982
2 Lars Fjærli Hjetland 1990
3 Unni Lisbeth Lundberg 1954
4 Asbjørn Anders Gundersen 1951
5 Jalil Vahedi 1970
6 Britt Othilie Sandøy Knutsen 1963
7 Stein Ove Gudmundsrud 1972
8 Kristine Merethe Larsen 1979
9 Muhammed Musharaf 1971
10 May Britt Christensen 1952
11 Rakesh Kumar Bhardwaj 1965
12 Eva Margrethe Gullichsen 1954
13 Eirik A. Elvevold Mostue 2000
14 Ida Huitfeldt Flem 2003
15 Anneli Lund Weng 1997
16 Ramjar Latifi 2002
17 Nask Mohammed Arif Kheder 1970
18 Carl Otto Saugen 1956
19 Mari Røsten 1985
20 Svein Tore Olsen 1952
21 Hayat Abdullahzadeh 1979
22 Martin Henriksen 1979
23 Ingrid Mundal 1960
24 Joakim Damian Gebhardt 1987
25 Anne Berit Berntsen Moen 1950
26 Nima Nemati Saeid 1984
27 Anita Kjeldsen 1963
28 Terje Langerød 1958
29 Ida Mundal Grøndahl 1989
30 Vinjar Tufte 1954
31 Ola Petter Flem 1969
32 Sonja Gangåssæter 1965
33 Egil Andre Aas 1966
34 Torill Hugn Uhlen 1945
35 Shwan Anwer Ali 1980
36 Anne-Grethe Borgen 1968

Liberalistene logo liberalistene

Kandidater i Ullensaker kommune

Kandidatnr. Navn Fødselsår

1 Natalya Engelsrud Fritzen 1990
2 Henrik Engelsrud Fritzen 1987
3 Thomas Ottervig 1972
4 Ole Andreas Dramstad 1984
5 Steinar Melstein Johannessen 1996
6 Christian Westlye Larsen 1983
7 Rasmus Jerstad 1992

Prinsipprogram - Liberalistene

Konservativt logo partiet Konservativt

Kandidater i Ullensaker kommune

Kandidatnr. Navn Fødselsår

1 Vegar André Halås 1984
2 Ruth Margaret Berstad Midttun 1970
3 Ninette Monica Annie Eliassen 1973
4 Øystein Norheim 1966
5 Einar Elton 1963
6 Per Midttun 1963
7 Einar Inge Ellingsen 1961
8 Øystein Andreassen 1971

Partiprogram Konservativt 2021 – 2025 - Konservativt

Venstre logo partiet Venstre

En presentasjon av partiet

1.kandidat Thorbjørn Merkesdal


Ullensaker Venstre er garantisten for en bærekraftig vekst i Ullensaker.

Ullensaker er en populær kommune å bo og bygge i og det kommer vi til å fortsette å være. Det gir oss muligheter som mange andre kommuner bare kan drømme om. Men det gir oss også store utfordringer som vi må håndtere, derfor må vi sikre en bærekraftig vekst til det beste for våre innbyggere.

Derfor vil vi blant annet:

 • gjøre vår del i arbeidet mot klimaendringer
 • ha nok skoler og barnehager med god kvalitet.
 • sørge for et godt helsetilbud
 • skape et nyskapende og variert næringsliv
 • sikre gode bomiljø og naturmangfoldet
 • styrke frivilligheten
 • sikre en god og trygg kommuneøkonomi.

Program for Ullensaker Venstre 2023-2027 - Ullensaker Venstre

 Kandidater i Ullensaker kommune

Kandidatnr. Navn Fødselsår

1 Thorbjørn Merkesdal 1972
2 Mirnesa Balagic 1991
3 Stein Vegard Leidal 1963
4 Morten Ryum 1992
5 Kristin Engely 1977
6 Sturla Øino Hallås 1969
7 Helene Christophersen 1990
8 Barbro Gunhild Vee Holth 1968
9 Stefan Sørlie Oure 1990
10 Rebecca Shabina Arif 1983
11 Carlos A. Da Silva Sequeira 1982
12 Mariann Ekkeren Væring 1970
13 Eivind A. Høyning Jørgensen 1961
14 Hilde Nordgarden 1970
15 Tone Elisabeth Simonsen 1963
16 Karl-Oskar Smerud Nicolaisen 1983
17 Sidsel Skjelmerud 1955
18 Jack Roger Ingemar Axelsson 1956
19 Tom Håvard Blakkisrud 1952

Norgesdemokratenelogo partiet Norgesdemokratene

Kandidater i Ullensaker kommune

Kandidatnr. Navn Fødselsår

1 André Jensen 1970
2 Hugo Christopher Munthe-Kaas 1955
3 Rune André Hanssen 1965
4 Vidar Jørgensen 1966
5 Ivar Åge Korsvold 1948
6 Thomas Bach 1962
7 May Liss Simonsen 1957

Program - Norgesdemokratene

Fremskrittspartietlogo partiet Fremmskrittspartiet

En presentasjon av partiet

1. kandidat Ståle Lien Hansen

Kjære innbyggere og næringsliv,

Ullensaker FrP har en visjon om å gjøre Ullensaker til Norges beste kommune.

Vi vil være tilgjengelige og handlekraftige, fjerne eiendomsskatten, og sikre barn og unge en trygg oppvekst. Vi vil satse på attraktive idretts- og kulturtilbud, og skape gode bomiljøer. Vi vil gjennomføre vår "JA-holdning" i saker som angår dere, for det er dere som er vårt fokus.

Det er tid for å styrke eldreomsorgen. Vi vil etablere en forebyggende avdeling for eldre og sørge for flere sykehjemsplasser, omsorgsboliger, seniorboliger og en demenslandsby.

Vi vil samarbeide med både private og ideelle innen helse, skole og barnehage. For Fremskrittspartiet er det ikke viktig hvem som bygger eller drifter tjenestene.

Vi ber om deres tillit og støtte for å gjøre visjonen til virkelighet.

Politikk – Ullensaker FrP

Kandidater i Ullensaker kommune

Kandidatnr. Navn Fødselsår

1 Ståle Lien Hansen 1975
2 Petter Stensby 1952
3 Jorunn Gram Vordal 1973
4 Anne Volle 1967
5 Iver Tokstad 1961
6 Alf Jaran Karlsen 1988
7 Heidi-Madelen Foss Little Zaal 2004
8 Felix Emanuel Jøndal Frantzen 2000
9 Markus Herseth Gotaas 1998
10 Ingfrid Oddveig Tveit 1948
11 Stig Remi Steiner 1973
12 Harald Jan Espelund 1948
13 Cato S. Lilleaas-Stenmark 1975
14 Marlén Michaelsen Andresen 1992
15 Lars Sverre Aasgaard 1966
16 Himanshu Gulati 1988
17 Eli-Anne Zahl 1965
18 Henriette Kjæran 2000
19 Hans Jørgen Kristiansen 1970
20 Unni Lund Finkenhavn 1963
21 Jan Petter Løberg 1948
22 Tone Ellen Wigand Jøndal 1964
23 Dag Erlend Bakke 1971
24 Roger Zahl 1964
25 Knut Erling Skreden 1945
26 Malvin Kåre Hatlestad 1952
27 Perlita Golin Gotaas 1980
28 Ole Morten Søberg 1962
29 Theressa Høiberg Hansen 1976
30 Tore Reidar Wensberg 1956
31 Jan Tore Isingrud 1973
32 Tone Jeanette Hassel 1975
33 Gunnar Henry Thorstensen 1957
34 Siri Hansen 1981
35 Jøran Andre Slayer Vordal 1973
36 Ivar Gotaas 1951
37 Odd Magne Holter 1959
38 Kjell Tommy Johansen 1972
39 Asbjørn Olav Bugge Rakvåg 1959
40 Camilla Svensson 1978
41 Even Finstad Evensen 1972
42 Tom Staahle 1972

Rødtlogo partiet Rødt

En presentasjon av partiet

 

1. kandidat Kathirne Asbjørnsen

For Rødt er kampen mot Forskjells-Norge den aller viktigste.

Rødt Ullensaker vil derfor prioritere:

 • Å øke sosialhjelpssatsene
 • Profittfri velferd innen barnehage, skole og helse - fordi dine skattekroner skal gå til gode til tjenester for deg og din familie, og ikke i lomma på kommersielle eiere.
 • Nei til gjengs leie!
 • Tenna er en del av kroppen og Rødt jobber derfor for gratis tannhelse til alle.
 • Øke antall dager og timer NAV-kontoret holder åpent.
 • Gradvis innføre gratis SFO og barnehage!
 • Sikre økt grunnbemanning med flere hele og faste stillinger i helsesektoren og flere lærere og spesialpedagoger i skole og barnehagene i kommunen
 • Utvide lavterskeltilbud for akutt psykisk helsehjelp
 • Flere sykehjemsplasser
 • Verne dyrka mark, skog, myr, turområder og andre friluftsområder.

Vår politikk – Rødt Ullensaker (roedt.no)

Kandidater i Ullensaker kommune

Kandidatnr. Navn Fødselsår

1 Kathrine Asbjørnsen 1986
2 Frøydis Myrhaug Danielsen 1988
3 Anette Cecilie Laregg 1980
4 Negar Enayati 1987
5 Kim Korshavn Kjeldsen 1992
6 Jone Arnfinnsson Randa 1993
7 Randi Elin Tevik 1954
8 Jan Chamran 1974
9 Arnfinn Ski 1954
10 Jessie Valeria Blomli 1997
11 Estrella Mia Skattebo Melgar 2003
12 Joakim Martinsen Nannestad 1990
13 Lill Svanhild Kvaksrud 1961
14 Katrin Abrahamian 1963
15 Arnljot Ask 1942
16 Elin Fossen 1961
17 Gunn Frisholm 1955
18 Øivind Mangerud 1948
19 Berit Elisabeth Høiby Tevik 1986
20 Vegar Richter Storsve 1955

Miljøpartiet De Grønne logo partiet Mdg

En presentasjon av partiet

1. kandidat Eirik Ballestad

MDG har tre grunnleggende solidaritetsprinsipper for all vår politikk: solidaritet med andre mennesker, fremtidige generasjoner, og dyr og natur.

Vi vil:

 • Fortsette fokus på sirkulærøkonomiske prinsipper og fremme energismarte løsninger.
 • Styrke og videreutvikle fundamentet vi har skapt inneværende periode for klimakutt og bevaring av natur.
 • Ta vare på frivilligheten, fremme tiltak som forebygger ensomhet og gir trygge nabolag.
 • Videreføre grønn grense, og at byutviklingen skal preges av kvalitet, grønne møteplasser og bygge varig trygge løsninger for fremtidens klima og naturmangfold.
 • Fremme mangfold og inkludering for et varmt lokalsamfunn.
 • Sørge for at Ullensaker har en sunn økonomi som tåler fremtidens investeringer og utfordringer.

Lokalprogram 2023- 2027 – Ullensaker MDG

Kandidater i Ullensaker kommune

Kandidatnr. Navn Fødselsår

1 Eirik Sørsdal Ballestad 1965
2 Tove Kongsvik 1969
3 Frits Arne Eriksen 1961
4 Seyran Sharif Zadeh 1975
5 Moses Ngaah Nyuibengbeh 1968
6 Jeanette Viken Bjerke 1988
7 Volker Kluge 1965
8 Trine Rønning 1975
9 Daniel Sockol 1981
10 Tine Catharina Haug 1985
11 Erik Henri Jourdain 1945
12 Oddrun Espelund 1965

Kristelig Folkepartilogo partiet Krf

En presentasjon av partiet

1. kandidat Lise Kragset Furuseth

Vi styrker fokus på en verdig eldreomsorg og alderdom. 

Etablering av demenslandsby og gode boformer der eldre kan leve livet ut med trygghet og komfort. 

Vi vil ha en gjestfri og inkluderende kommune med regulert, gratis parkering, bemannet servicetorg, fritidskort for unge og eldre samt både kommunale og private velferdstilbydere.

Naturområder skal bevares og vi vil skape trygge og gode nabolagsparker gjennom ulike tiltak. 

Ullensaker skal ha levende lokalsamfunn med skole, barnehage, idrett, kultur og butikk i alle tettsteder.

Program (ullensakerkrf.no)

Kandidater i Ullensaker kommune

Kandidatnr. Navn Fødselsår

1 Lise Kragset Furuseth 1973
2 Bjarte Vollebæk 1978
3 Silje Eide Borgersen 1994
4 Stig Jonny Hell 1970
5 Dagny Rise Laache 1964
6 Thomas Bjørtomt-Haug 1972
7 Hans Petter Langbakk 1965
8 Håvard Nygård 1976
9 Anne Kristin Eek 1958
10 Erik Øiesvold 1955
11 Anne Berit Laache Stokstad 1952
12 Inger Fjærestad Skjelmerud 1954
13 Kjell Morgan Hovden 1945
14 Edith Jørgine Jarsve 1944
15 Berit Bergfjord 1943
16 Ole Harald Laache 1959
17 Marit Tordis Furuseth 1948
18 Sylvia Ødegaard 1945
19 Sverre Kragset 1944
20 Inger Johanne Molnes 1942

SV - Sosialistisk Venstrepartilogo partiet Sosialistisk Venstreparti

En presentasjon av partiet

 

1. kandidat Mahmod Ahmad

Som innbygger i denne flotte kommunen, har jeg også kjent på utfordringene vi står overfor. Jeg har sett hvordan ulikheter vokser, og hvordan familier og enkeltpersoner ikke får den hjelpen de trenger.  Ingen skal bli etterlatt og SV vil derfor jobbe for:

 • En ny ungdomsskole på Jessheim
 • Å stenge Storgata for biltrafikk om sommeren
 • Iverksette vedtatte planene for helse, skole og barnehage
 • At barn i lav-inntektsfamilier må få tilbud om gratis fritids- og kulturaktiviteter i kommunen
 • Å bekjempe utenforskap, både økonomisk og sosialt
 • Bolig til de som trenger det aller mest, nemlig studenter, uføre, folk med dårlig råd og aleneforsørgere
 • Et trygt og seriøst arbeidsliv

Lokalt partiprogram SV

Kandidater i Ullensaker kommune

Kandidatnr. Navn Fødselsår


1 Mahmod Ahmad 1979
2 Gro Irene Holt 1954
3 Peder G. Nordgarden Børtnes 2001
4 Martine Kamilla Hegerstrøm 1989
5 Eskild Abelseth 1990
6 Hege Lepsøe 1972
7 Ann-Kristin Johnsen Sandaa 1976
8 Hans Petter Hornæs 1955
9 Gro Trude Gjestrud 1955
10 Karoline Isabel Grøndalen 1987
11 Per Øistein Holt 1986
12 Johanne Østengen 1996
13 Katrine Grønneberg 1949
14 Helga Martine Skattebo 1980
15 Janne Moen Lyng 1972

Høyrelogo partiet Høyre

En presentasjon av partiet

1. kandidat Børre Lien Hansen

Ullensaker skal være et godt sted å bo, uansett alder.

Skolen skal gi muligheter til alle elever. Innholdet er det viktigste. Derfor vil vi satse på lærerne gjennom etter- og videreutdanning.

Kultur, idrett og frivillighet skal satses på. Vi vil ha gode løsninger for disse, og idretten må få flere flater både inne og ute.

Eldre skal ha et aktivt og sosialt liv, samtidig som vi etablerer flere omsorgs- og demensboliger.

Høyre vil si JA når det gir økt kvalitet og trivsel. Vi vil ha lokal næringsutvikling og et yrende sentrumsliv.

Vi ønsker god økonomistyring, samtidig sier vi nei til eiendomsskatt.

https://hoyre.no/ullensaker/aktuelt/hoyres-program-for-2023-2027/Kandidater i Ullensaker kommune

Kandidatnr. Navn Fødselsår

1 Børre Lien Hansen 1972
2 Lene Kathrine Håkonsen 1970
3 Willy Kvilten 1963
4 Ma'Ayan Camilla Murad 1968
5 Lars Vidvei 1963
6 Elizabeth Ledal 2000
7 Kim Ansethmoen Ødegaard 1986
8 Anne-Stine Roksvaag 1972
9 Hans Jørgen Borgen 1970
10 May Anne Brand 1948
11 Ole Morten Øversjøen 1970
12 Eva Camilla Mæhlum Løntjern 1971
13 Erik Leifssøn 1985
14 Lars Hilmar Smelror Dahl Berge 1972
15 Lars Christian Steen 1967
16 Kristian Hannestad 1975
17 Dag Gunnar Schøyen 1945
18 Stig Gunleiksrud 1969
19 Ole Anders Arntsen 1975
20 Guri-Anette Kjelgum 1983
21 Svein Lunde 1965
22 Åge Evjebråten 1965
23 Per Gabrielsen 1965
24 Jarle Hulleberg 1965
25 Alejandra Gafarelo Albrigtsen 1972
26 Hanne Sofie Borgen 1999
27 Kristian Fjellheim 1972
28 Herman Aleksander Albrigtsen 1969
29 Morten Stuart Grønning 1969
30 Thomas Nicolaisen 1974
31 Bård Henrik Undahl 1970
32 Alexander Bugge 1981
33 Gunnar Lien Mårdalen 1981
34 Rolf Johan Ledal 1966
35 Ola Karl Skylstad 1954
36 Nils Halaas 1942
37 Ole-Gunnar Andresen 1970
38 Hans Petter Lindstad 1963

Senterpartiet logo partiet Senterpartiet

En presentasjon av partiet

1. kandidat Lars Halvor Stokstad Oserud

Ullensaker Senterparti ønsker en kontrollert vekst i kommunen. Vi skal verne dyrket mark og natur, og ikke bygge mer enn at vi leverer gode tjenester innen barnehage, skole, helse, omsorg og andre viktige tjenester. Også teknisk infrastruktur som vann, avløp, overvann og veger må henge med i utviklingen. Vi skal sikre en fortsatt solid kommuneøkonomi, til beste for innbyggere, næringsliv og våre etterkommere.

Vi har vært med på styringa av Ullensaker, og har hatt varaordføreren, i fire år, og har i denne perioden gjennomført en stor positiv snuoperasjon. Det er innbyggerne gjennom valg og demokrati som skal styre kommunen.

www.senterpartiet.no/ullensaker

Kandidater i Ullensaker kommune

Kandidatnr. Navn Fødselsår

1 Lars Halvor Stokstad Oserud 1986
2 Elisabeth Berg Hansen 1969
3 Martin Stanger 1991
4 Torunn E. Kvarme Aurstad 1979
5 Jorunn Bogstad 1991
6 Lasse P. Johansen-Richardsen 1996
7 Mona Nygård Fjeldvang 1989
8 Mari Sofie Hoel 2002
9 Anders Lund 1979
10 Tron Erik Hovind 1956
11 Per Erik Johan Sedin 1976
12 Ingrid Fjeldstad Luke 1987
13 Eline Stokstad Oserud 1989
14 Kari Kamstrup Hovind 1956
15 Kenneth Sandberg 1988
16 Johan Jørstad 1952
17 Harald Andreas Reierstad 1961
18 Sigrid Elise Ording Reierstad 1999
19 André Slemdal 1990
20 Even Kristian Mangerud 1985
21 Kristin Wogstad 1983
22 Geir Ljøgodt 1965
23 Brita Skallerud 1965
24 Eirik Solberg 1989
25 Ole Haugen 1952
26 Ove Elstad 1956
27 Håkon Tveit 2000
28 Ole-Andreas Kinnsbekken 1985
29 Anne Mette Nordby Thorvaldsen 1957
30 Ingar Elstad 1988
31 Nils-Edvin Wethal 1958
32 Gunn-Marit Synøve Sigvartsen 1942
33 Trygve Stanger 1962
34 Hans Petter Aurstad 1976
35 Torgeir Stensli 1950
36 Sigrun Sundby 1941
37 Sverre Magne Støverud 1937
38 Lars Andreas Grande 1942

Usikker på hvem du skal stemme på?

Valgomat

Er du usikker på hva du skal stemme på? Vi som kommune kan ikke fortelle deg hvilket parti du skal stemme på, men vi ønsker at du deltar i valget slik at din stemme blir hørt. Derfor kan en valgomat være et nyttig verktøy for å finne ut hvilke partier som deler ditt syn og visjon for kommunen. Vi har lagt til lenker fra ulike valgomater nedenfor, noen har spørsmål spesifikt til Ullensaker og andre er nasjonale. 

NRK sin Valgomat (Ullensaker)

RB sin valgomat (Ullensaker)

TV 2 sin Valgomat (Nasjonal)

VG sin valgomat (Ullensaker)

Dagbladet sin Valgomat (Nasjonal)

Nettavisen sin Valgomat (Nasjonal)

NRK sin lokalvalgguide

NRK har laget en guide til valget

About the parties and candidates in English

Click here for information in English

Mer informasjon

Klikk her for mer informasjon om valget 2023

More information about the 2023 election in English


Publisert: 27.06.2023 10:57:47
Sist endret: 11.09.2023 11:54