Innhold

Øvre Romerike brann og redning

Øvre Romerike brann og redning IKS (ØRBRANN) er et interkommunalt selskap som eies av kommunene i Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum, Hurdal og Nes.

Feiing

Informasjon om feiing og tilsyn finner du på ØRBRANN sine sider.

Les også:

Feie- og tilsynsgebyr

Alle boliger og fritidsboliger som har fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, skal ha behovsprøvd feiing samt tilsyn med fyringsanlegget. Her legges risikovurdering til grunn for å vurdere behovet for tilsyn og feiing av disse.

Minimumsfrekvensen på fire år fra forebyggende forskriften er fjernet, noe som gir kommunen muligheten til å ha lengre tilsyns- og feiefrekvenser enn fire år. Tilsyns- og feiefrekvens trenger ikke være like.

Prisliste 1.1.2021    Feietjenester

FeiingEks mvaInkl mva
Tilsynsgebyr pr pipeløp kr 130 kr 163
Feiegebyr pr pipeløp

kr 196

kr 245

Feie- og tilsynstjenesten er behovsprøvd og finansieres ved gebyrer. Årsgebyret betales over to terminer.

Fyrverkeri

ØRBRANN administrerer alt som har med salg av fyrverkeri å gjøre, og du kan finne informasjon om dette på deres nettsider.


Publisert: 28.09.2016 10:08:33
Sist endret: 26.03.2024 11:56