Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Næringsutvikling

Det er etablert mange nye virksomheter og arbeidsplasser i kommunen etter at hovedflyplassen på Gardermoen ble tatt i bruk i 1998. Tilrettelegging for differensierte arbeidsplasser og også høykompetanse arbeidsplasser har høy prioritet. Eksempler kan være virksomheter innen kompetanse, teknologi, miljø og kultur.

Det er avsatt store arealer til næring i gjeldende kommuneplan.

 

Kontaktpersoner

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved plan- og næringssjef Åge Vebostad eller kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll på telefon 66 10 80 00 eller e-post postmottak@ullensaker.kommune.no. 

 

Innovasjon Gardermoen

I samarbeid med Innovasjon Norge og Akershus Fylkeskommune, tilbyr kommunene på Øvre Romerike veiledning og kurs for etablerere. Tjenestene koordineres av Samarbeidsrådet for Øvre Romerike (ØRU), og omfatter Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum, Ullensaker og Nes kommune.


ØRU har engasjert Innovasjon Gardermoen til å drive og utvikle tjenestene på Øvre Romerike. IG er samlokalisert med ØRU på Sør-Gardermoen Kultur og Næringspark. Både kurs og veiledningstjenester gjennomføres her eller ute i kommunene.

Lenker:

• Innovasjon Gardermoen
• Etablerer Akershus

Bygdeutviklingsmidler (BU-midler), Inn på tunet Akershus SA og Hvam Agroutvikling

Dersom du har spørsmål til disse støtteordningene kan du ta kontakt med Landbrukskontoret, på telefon 66 10 80 00 eller ved å sende en epost til postmottak@ullensaker.kommune.no.  

Planer og strategier

Næringsplan 2009-2020

Strategi for nærings- og kompetanseutvikling 2013- 2016


Publisert: 15.12.2016 10:38:41
Sist endret: 15.12.2016 10:39