Innhold

Næringsutvikling

Kommunen har et stort og vekstkraftig næringsliv. Ullensaker kommune arbeider aktivt med tilrettelegging for bedriftsetableringer og for utvikling av eksisterende bedrifter.  Dette betyr blant annet effektiv og forutsigbar saksbehandling, store arealer avsatt til næringsvirksomhet, lave avgifter og en positiv innstilling. Ullensaker kommune holder seg i toppsjiktet i rangeringer hvor kommunene blir målt på attraktivitet og lokal vekstkraft.

Infrastrukturen gjør kommunen til et knutepunkt for logistikkvirksomhet med gode muligheter for omlasting mellom transport med bil, tog og fly. Det er avsatt store arealer til næring. Gardermoen næringspark er en av landets største næringsområder og er på over 5000 dekar.

Kommunen arbeider aktivt med å tilrettelegge for ny virksomhet. Ta kontakt med Business Jessheim

Kontaktpersoner

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved plan- og næringssjef Åge Vebostad eller næringsrådgiver Linda Sjåstad Andreassen på telefon 66 10 80 00/ 907 68 311 eller e-post linda.sjastad.andreassen@ullensaker.kommune.no

Etablerertjenesten på Øvre Romerike

I samarbeid med Viken Fylkeskommune, tilbyr kommunene på Øvre Romerike gratis etablererhjelp til personer som vil etablere egen bedrift i regionen. Tjenestene koordineres av Ullensaker kommune, og samarbeidet omfatter Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum, Ullensaker og Nes kommune.

Etablerertjenesten på Øvre Romerike sitt gratis tilbud omfatter blant annet:
• 1-til-1-veiledning
• Grunnkurs i etablering
• Ulike temakurs (forretningsutvikling, markedsføring og salg)
• Gründerkaféer
• Introduksjon til lokale nettverk
• Digitale nettverkstreff

Etablerertjenesten utarbeider også næringsfaglige vurderinger for de som søker om dagpenger under etablering fra NAV. Denne tjenesten faller ikke inn under gratistilbudet og har derfor en egenandel på kr. 1250,-.

Mer informasjon om etablerertilbudet:
www.startupromerike.no
• Etablerertelefonen: 47 75 01 05 (betjent 08.00 – 16.00 mandag – fredag)
• E-post: etablerer@norgesvel.no

Tjenestene leveres av Norges Vel og Inclusion.

Bygdeutviklingsmidler (BU-midler), Inn på tunet Akershus SA og Hvam Agroutvikling

Dersom du har spørsmål til disse støtteordningene kan du ta kontakt med Landbrukskontoret, på telefon 66 10 80 00 eller ved å sende en epost til postmottak@ullensaker.kommune.no.


Publisert: 15.12.2016 10:38:41
Sist endret: 18.09.2023 14:17