Innhold

Næringsutvikling

Kommunen har et stort og vekstkraftig næringsliv. Ullensaker kommune arbeider aktivt med tilrettelegging for bedriftsetableringer og for utvikling av eksisterende bedrifter.  Dette betyr blant annet effektiv og forutsigbar saksbehandling, store arealer avsatt til næringsvirksomhet, lave avgifter og en positiv innstilling.  Ullensaker kommune holder seg i toppsjiktet i rangeringer hvor kommunene blir målt på attraktivitet og lokal vekstkraft.

Det er etablert mange nye virksomheter og arbeidsplasser i kommunen etter at hovedflyplassen på Gardermoen ble tatt i bruk i 1998. Med hovedflyplassen som «motor» for utviklingen, er Øvre Romerike i ferd med å utvikle seg til et selvstendig bolig- og arbeidsmarked. I dag er handel, hotell/konferanse og lager/logistikk viktige næringer.

Tilrettelegging for differensierte arbeidsplasser og også høykompetanse arbeidsplasser har høy prioritet. Et nytt helsecluster i tilknytning til LHL-sykehuset er under utvikling, og er en viktig del av kommunens satsinger.

Mange bedrifter etablerer sine hovedlager i kommunen. Infrastrukturen gjør kommunen til et knutepunkt for logistikkvirksomhet med gode muligheter for omlasting mellom transport med bil, tog og fly. Dette forventes å øke i årene som kommer.

Det er avsatt store arealer til næring i gjeldende kommuneplan. Gardermoen næringspark er en av landets største næringsområder og er på over 5000 dekar. I tillegg har vi blant annet Ullensaker næringspark på Kløfta som i dag er et næringscluster for handel med landbruksmaskiner.

Kontaktpersoner

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved plan- og næringssjef Åge Vebostad eller næringsrådgiver Linda Sjåstad Andreassen på telefon 66 10 80 00/ 907 68 311 eller e-post linda.sjastad.andreassen@ullensaker.kommune.no

Etablerertjenesten i Akershus

I samarbeid med Akershus Fylkeskommune, tilbyr kommunene på Øvre Romerike veiledning og kurs for etablerere. Tjenestene koordineres av Ullensaker kommune, og samarbeidet omfatter Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum, Ullensaker og Nes kommune.

Tjenestene levers av Norges Vel  

Ønsker du råd, kurs og veiledning i forbindelse med etablering av bedrift - ta kontakt med Norges Vel på:

E-post: etablerer@norgesvel.no Telefon: 47 75 01 05 (telefonen er betjent 08.00 – 16.00 mandag – fredag)

Se også etablerer-akershus.no

Bygdeutviklingsmidler (BU-midler), Inn på tunet Akershus SA og Hvam Agroutvikling

Dersom du har spørsmål til disse støtteordningene kan du ta kontakt med Landbrukskontoret, på telefon 66 10 80 00 eller ved å sende en epost til postmottak@ullensaker.kommune.no.  

Planer og strategier

Næringsplan 2009-2020

Strategi for nærings- og kompetanseutvikling 2013- 2016

 


Publisert: 15.12.2016 10:38:41
Sist endret: 30.06.2017 09:02