Innhold

Hva er næringsavfall?

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

Innsamling og transport av næringsavfall dekkes ikke av renovasjonsgebyret. Det betyr at det er næringsdrivende selv som skal dekke nødvendige for det utgifter.

Eksempler på næringsavfall:

 • Avfall fra industrivirksomhet
 • Avfall fra skole, barnehage, institusjon, hotell og lignende
 • Avfall fra landbruk og gårdsdrift
 • Avfall fra håndverkerbedrifter og enkeltmannsforetak
 • Avfall fra entreprenører
 • Avfall fra konsert, festival, idrettsarrangement og lignende

Næringsavfall er også:

 • Avfall etter arbeider som utføres av næringsdrivende i private husholdninger (for eksempel oppussing, husbygging, hagearbeider og lignende), dersom det er næringsdrivende som tar hånd om avfallet i etterkant
 • Avfall som transporteres mot betaling
 • Avfall etter arbeider man utfører i boliger som man selv leier ut som næringsvirksomhet

Håndtering av næringsavfall

Forurensningsloven § 32, første ledd er sentral for håndtering av næringsavfall:

 • Den som produserer næringsavfall, skal sørge for at avfallet blir brakt til lovlig avfallsanlegg eller gjennomgår gjenvinning, slik at det enten opphører å være avfall eller på annen måte kommer til nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt.

Dette betyr at næringsdrivende er selv pliktige til å sørge for at eget avfall gjenvinnes eller håndteres på en annen lovlig måte. 

Dette kan oppnås ved at en næringsdrivende

 • inngår avtale med en aktør som sørger for henting av avfallet og overlevering av det til videre behandling
 • leverer avfallet sitt ved et godkjent avfallsmottak

I Ullensaker er det mulig å levere næringsavfall ved Miljøstasjon Dal Skog.

Les mer om næringsavfall på ØRAS sine sider

Husholdningslignende næringsavfall

Kommunens renovasjonsforskrift i § 2, tredje ledd, åpner for muligheten til å håndtere deler av næringsavfallet i den kommunale henteordningen. Dette gjelder næringsavfall som i sammensetning ligner husholdningsavfall ("vanlige" avfallstyper som papp og papir, plastemballasje, mat- og restavfall).

For å benytte seg av denne muligheten, skal næringsdrivende inngå en kontrakt med kommunen ved ØRAS IKS for håndtering av avfallet.

For spørsmål og mer informasjon om ordningen, ta kontakt med ØRAS.


Publisert: 16.03.2017 14:09:41
Sist endret: 18.09.2023 14:10