Innhold

Oversikt over gjeldende arealplaner

Du kan søke etter gjeldene arealplaner i vår digitale kartløsning.

For å finne informasjon om reguleringsplaner gå inn på kommunens kartportal, temakart Reguleringsplan. Plankart og bestemmelser får du ved å klikke på planen du vil vite mer om, og så klikke på Mer info i informasjonsboksen som kommer opp. Herfra velger du Reguleringsplan før du velger Se plandetaljer i WebPlan. Du vil da få opp en side med informasjon om planen, blant annet plankart og bestemmelser. 


Publisert: 15.11.2016 14:28:39
Sist endret: 15.11.2016 15:14