Innhold

Illustrasjon av den nye undergangen fra Bane NOR

Nordby stasjon får ny undergang for myke trafikanter

Starter anleggsarbeidet

Bane NOR startet i månedsskiftet april/mail arbeidet med den nye undergangen for gående og syklende ved Nordby stasjon. Det er tenkt at myke trafikanter vil kunne bruke planovergangen det meste av tiden fram til ny undergang står ferdig.

Planovergangen i Nordbyvegen stenges permanent for biler i mai

Når arbeidene starter for fult i mai blir planovergangen i Nordbyvegen permanent stengt for biltrafikk. Det betyr at gjennomkjøring i Nordbyvegen ikke lenger vil være mulig.

Parkeringsplassen blir borte fra 2. april

Parkeringsplassen i Porten vil fra den 2. april avvikles. Bane NOR har ikke parkering ved Nordby stasjon. Nærmeste stasjon med dag- og pendlerparkering er Jessheim stasjon. 

Ny undergang skal bedre trafikksikkerheten

Planovergangen ved Nordby stasjon er blant stedene med flest uønskede hendelser i Norge. En ny undergang skal bedre sikkerheten til gående og syklende - såkalte mye trafikanter. 

Tidsplan for ny undergang i 2024

  • 2. april - Parkeringsplassen "Porten" stenges
  • april/mai - anleggsdriften starter opp for fult og planovergangen stenges for biler
  • 17. - 22. august - Hovedbane nord stenges - buss-for-tog mellom Lillestrøm og Dal
  • september - ny undergang ferdigstilt

Les mer hos Bane NOR

Mer informasjon om utbyggingen ved Nordby stasjon

Reguleringsplan

Reguleringsplan Nordby planovergang


Publisert: 21.03.2024 10:05:04
Sist endret: 29.05.2024 14:08