Innhold

Innsats på individnivå

Her finner du verktøy knyttet til handlingsveilederen som forteller hvordan du går fram dersom du har en bekymring for en gravid, et barn, en ungdom eller en familie. 

Verktøy på nivå 0

Undringsnotat Undringsnotat word-fil 

Kjennetegn på at barn og unge har det bra.pdf

Beskyttelse og risikofaktorer.pdf

Bekymringsskala vedrørende barn og unge.pdf

Bekymringsskala vedrørende foreldre.pdf

Kartlegging av barn 0-18 år som pårørende.docx / Kartlegging av barn 0-18 år som pårørende.pdf

Undringssamtale med barn_ungdom.pdf

Samtalekart barn.pdf

Avslutningsnotat.docx / Avslutningsnotat.pdf

Verktøy for bekymringssamtale med barn.pdf

Verktøy for samtaler med voksne ved bekymring for vold.pdf

Verktøy på nivå 1

Veiledning til undringssamtale med foresatte.pdf

Samtalekart voksne.pdf

Å utvikle god innsats i Ullensaker.docx / Å utvikle god innsats i Ullensaker.pdf

Møtereferat og oppfølgingsplan.docx / Møtereferat og oppfølgingsplan.pdf

Samtykke til tverrfaglig samarbeid.docx / Samtykke til tverrfaglig samarbeid.pdf

Veileder stafettlogg -9mnd-6 år.pdf eller Veileder stafettlogg skole.pdf

Bekymringsmelding til barneverntjenesten i Ullensaker kommune.docx / Bekymringsmelding til barneverntjenesten i Ullensaker kommune.pdf

Verktøy på nivå 2 og 3

Samtykke til tverrfaglig samarbeid.docx / Samtykke til tverrfaglig samarbeid.pdf

Veileder stafettlogg -9mnd-6 år.pdf eller Veileder stafettlogg skole.pdf

Samarbeidsmøter i BTI-laget rundt barn og unge.pdf

Samtalekart barn.pdf

Samtalekart voksne.pdf

Å utvikle god innsats i Ullensaker.docx / Å utvikle god innsats i Ullensaker.pdf

Bekymringsmelding til barneverntjenesten i Ullensaker kommune.docx / Bekymringsmelding til barneverntjenesten i Ullensaker kommune.pdf

BTI møte.pdf

Kontaktskjema - BTI-møte - Ullensaker kommune

Kompetanseheving for ansatte

For å kunne samarbeide bedre med utsatte barn og foresatte - og med andre tjenester, trenger alle medarbeidere en felles grunnleggende kompetanse. Kompetansehevingen er et lederansvar og foregår både i den enkelte tjeneste - og på tverrfaglig samlinger for tjenester som jobber med barn og unge.

Nettkurset BTI på 1-2-3 i Ullensaker er nå tilgjengelig som e-læring på KS læring. Du må først lage en brukerprofil, og deretter logge inn på nytt, for å kunne melde deg på kurset. Alle ansatte som jobber med gravide, barn og unge skal gjennomføre dette nettkurset. 

Nedenfor finner du nyttige veiledere for bruk av stafettloggen: 

Ressurspersoner

Alle tjenester for barn og unge i Ullensaker har minst en ressursperson for BTI. Dette er ansatte som deltar på BTI-forum og som lærer opp og veileder sine kollegaer i temaer knyttet til hvordan vi jobber med BTI.  Ressurspersonene er deltakere i en egen kanal under BTI sin side på Teams. Dersom du er ressursperson og ikke er medlem av denne kanalen kan du ta kontakt med kommunens BTI-koordinator. 

Informasjon

Opptak fra frokostmøte om BTI i desember 2021

Informasjonsvideo om BTI til ansatte som møter gravide, barn 0-5 år og deres foresatte.


Publisert: 30.10.2020 11:07:00
Sist endret: 13.09.2023 15:24