Kontakt oss

BTI-koordinator

Stina Dolvik

Telefon: 99586470

E-post

 

BTI-veileder

Mari Heimlund

Telefon: 91629729

E-post

Om BTI-modellen

Det skal være trygt og godt for barn og unge å vokse opp i Ullensaker kommune. Av og til oppstår det likevel utfordringer og vanskeligheter som gjør at alle ikke har det så bra, og vi trenger derfor gode rutiner for å sikre at barn, unge og familier blir fulgt opp på en god måte av kommunens tjenester.

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er en modell for samhandling mellom tjenester som møter barn, unge og familier. Eksempler på slike tjenester er helsestasjonen, barnehager, skoler og barnevern. Modellen kommer opprinnelig fra Danmark, men blir i dag brukt i mange norske kommuner. BTI skal bidra til tidlig innsats, samordning av tjenestene og brukermedvirkning.

Tidlig innsats handler om å oppdage og sette inn tiltak så tidlig som mulig, for å unngå at forhold utvikler seg negativt. Dette kan være på helsestasjonen, i barnehagen eller i skoleløpet.

Samordning av tjenestene handler om at oppfølgingen blir helhetlig, koordinert og uten avbrudd. Det er et godt samarbeid mellom kommunen og familien, og det er tydelig hvem som gjør hva i oppfølgingen.

Brukermedvirkning handler om at barnet og familien skal høres, og at de er aktive deltakere i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av tiltak.