Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)

BTImodellen med nivåer

Hva er BTI?

BTI er en modell for samhandling i tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre som det er knyttet undring eller bekymring til.

BTI skal bidra til tidlig innsats, samordning av tjenestene og godt samarbeid mellom innbyggerne og kommunen.

Les mer om BTI-modellen

Det skal være trygt og godt for barn og unge å vokse opp i vår kommune.  Av og til oppstår det likevel utfordringer og vanskeligheter som gjør at ikke alle har det så bra.  Hva gjør du hvis du er urolig for et barn eller ungdom eller du trenger noen å snakke med? I Ullensaker kommune ønsker vi å gi deg gode muligheter for å finne den støtten og oppmerksomheten du trenger.  Velg knappen som beskriver hvem du er: