Kontakt oss

BTI-koordinator

Stina Dolvik

Telefon: 99586470

E-post

 

BTI-veileder

Mari Heimlund

Telefon: 91629729

E-post

Om BTI-modellen

Det skal være trygt og godt for barn og unge å vokse opp i vår kommune. Av og til oppstår det likevel utfordringer og vanskeligheter som gjør at ikke alle har det så bra. 

BTI er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og familier som det er knyttet undring eller bekymring til. BTI-modellen er utviklet av Helsedirektoratet, og Ullensaker kommune innfører den for å sikre god og systematisk oppfølging av barn og unge. BTI skal bidra til:

  • Tidlig innsats
  • Samordning av tjenestene slik at oppfølgingen blir helhetlig, koordinert og uten avbrudd 
  • Godt samarbeid med barn, unge og familier som trenger hjelp fra kommunen

 

 

Hjelp oss å bli bedre!

Vi ønsker at dine tilbakemeldinger og erfaringer kan bidra til inspirasjon, forbedringer og utvikling i den viktige innsatsen som gjøres for barn, unge og familier i Ullensaker kommune. 

Tilbakemelding om innhold på nettsiden

Tilbakemelding, forbedringsforslag eller erfaringshistorie om BTI i Ullensaker