Innhold

Meråpent bibliotek

Meråpent bibliotek betyr at Jessheim og Kløfta biblioteks lokaler kan brukes også før og etter betjent åpningstid. Ved å signere en kontrakt får du som er over 18 år tilgang til biblioteket, og bibliotekkortet oppgraderes til et adgangskort.

 Meråpent bibliotek
Mandag 08:00 - 21:00
Tirsdag 08:00 - 21:00
Onsdag 08:00 - 21:00
Torsdag 08:00 - 21:00
Fredag 08:00 - 21:00
Lørdag 10:00 - 21:00
Søndag 12:00 - 21:00

OBS! Det kan være andre åpningstider på offentlige fridager og nasjonale helligdager. 

Hva kan du gjøre på meråpent bibliotek?

 • Låne, levere, søke, hente og reservere medier selv
 • Lese og finne informasjon
 • Lese aviser og tidsskrifter
 • Gjøre lekser
 • Studere
 • Benytte trådløst nett: Ullensaker-gjest
 • Skrive ut ved hjelp av Princh

Regler

Biblioteket er et offentlig rom og felles eiendom som skal være til glede og nytte for alle. Ved å oppgradere bibliotekkortet til adgangskort for meråpent bibliotek, er det noen enkle regler du forplikter deg til å overholde:

 • Vise hensyn til andre.
 • Rydde opp etter deg.
 • Holde ro og orden.
 • Overholde det til enhver tid gjeldende lånereglement.
 • Lokalene må forlates ved brannalarm.
 • Alle over 18 år må ha eget, oppgradert bibliotekkort. Foreldre/foresatte kan ta med seg barn under 18 år. For barnas trygghet skal de ikke etterlates alene i meråpen tid.
 • Kontrakten og bibliotekkortet er personlig og det er kun du som kan bruke kortet som adgangskort. Du har heller ikke anledning til å slippe andre inn i biblioteket. Alle må selv logge seg inn. Brudd på dette vilkåret kan resultere i inndragelse av rett til bruk av meråpent bibliotek.
 • Mistet eller stjålet lånekort må meldes fra til biblioteket så fort som mulig.

Det er videoovervåking i biblioteklokalet og opptak oppbevares trygt etter gjeldende lov og forskrifter. Overvåkingen er av hensyn til din sikkerhet og som beskyttelse for bibliotekets inventar og utstyr. Alle data slettes automatisk etter sju dager. Hærverk vil bli politianmeldt. Opphold på meråpent bibliotek skjer på eget ansvar. 

Utskriftversjon til kontrakt finner du her


Publisert: 13.08.2019 12:34:27
Sist endret: 12.01.2023 11:47