Innhold

Lånereglement

Gjeldende fra 22. mars 2006.

 1. Biblioteket har som oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet.Bibliotekets tjenester er gratis.
 2. For å låne må du ha lånekort. Alle med fast bopel i Norge kan få lånekort mot å vise legitimasjon - barn kan få lånekort etter å ha begynt på skolen. Barn under 15 år får lånekort mot underskrift av foresatte.
 3. Lånetiden er 4 uker, men spesielle samlinger kan ha avvikende lånetid.
  (For eksempel: Video/DVD 7 dager. Språkkurs 6 uker.)
 4. Lån kan vanligvis fornyes etter avtale med biblioteket. Vi fornyer inntil tre ganger dersom ingen andre har reservert materialet.
 5. Dersom boka allerede er utlånt, kan biblioteket reservere den for deg. Tidsskrifter reserveres ikke.
 6. Trenger du litteratur / informasjon som ikke finnes i ditt lokale bibliotek, låner vi inn fra andre. For slike lån gjelder eierbibliotekets låneregler og erstatningskrav. Bøkene leveres tilbake til Ullensaker bibliotek.
 7. Du er ansvarlig for bøker og annet materiale som er lånt på ditt lånekort. Blir noe skadet eller borte, må du erstatte det etter vedtatte satser. Lånekortet er personlig og må medbringes når du skal låne bøker eller annet materiale.
 8. Det betales gebyr etter vedtatte satser for materiale som ikke er levert tilbake innen lånefristen. Hvis vi ikke hører noe etter to purringer regner vi materiale som tapt og det vil bli sendt erstatningskrav.
 9. Adresseforandring og tap av lånekort må meldes til biblioteket. 
  Eier av lånekort kan gjøres ansvarlig for tap biblioteket påføres ved at andre misbruker kortet.
 10. For lån til institusjoner er andre regler.
 11. Brudd på reglementet kan medføre tap av låneretten.

(Vedtatt 22.3.2006, HSBK-sak 0026/06.)

Innmeldingsskjema

Satser for gebyrer og erstatninger

For sent leverte bøker (gjeldende fra 26.11.2020)

1. leveringspåminnelse kr. 0,-
2. leveringspåminnelse kr. 0,-
3. leveringspåminnelse kr. 0,-
4. Fullt erstatningskrav. Når faktura er sendt, må denne betales i sin helhet. Materialet regnes da som tapt for biblioteket. Kommer materialet til rette senere kan det beholdes av låner.Erstatning (gjeldende fra 01.01.2020)

Bøker og lydbøker for voksne kr. 500,-
Bøker og lydbøker for barn kr. 350,-
Tegneserier og pocketbøker kr. 200,-
Tidsskrifter kr. 140,-
Språkkurs kr. 715,-
DVD kr. 260,-
Spill kr. 550,-

Erstatning for særlig verdifulle bøker eller særlig verdifullt materiale fastsettes i hvert enkelt tilfelle.


Publisert: 02.11.2016 17:20:16
Sist endret: 15.01.2021 14:25