Innhold

Nasjonalt lånekort

Et nasjonalt lånekort kan benyttes på alle folkebibliotek i Norge. For at lånekortet skal fungere blir dine opplysninger registrert i en felles database. Få digitalt nasjonalt lånekort.

Følgende opplysninger lagres
 • Navn, fødselsdato, kryptert personnummer, kjønn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse, foretrukket kontaktmetode, lånernummer, PIN-kode, opplysninger om hvilke bibliotek du er tilknyttet. Det lagres ikke opplysninger om utlån, reserveringer, svartelistinger og andre forhold mellom låneren og det enkelte bibliotek.
Mer informasjon om personvern
 • Det lagres bare opplysninger som ikke er sensitive
 • Fødselsnummer er nødvendig for entydig identifikasjon av personer, men lagres i kryptert form slik at fødselsnumrene ikke kan rekonstrueres og misbrukes
 • Adresseopplysningene vil ikke bli solgt eller gitt videre til andre instanser
 • All kommunikasjon mellom det enkelte bibliotek og det sentrale låneregisteret er kryptert og beskyttet av brukernavn og passord
 • Opplysningene vil bli oppbevart til låneren krever dem fjernet eller et av bibliotekene låneren er tilknyttet mottar melding om dødsfall
 • Du kan se hvilke opplysninger som til enhver tid er lagret om deg på Nasjonalt låneregister
 • Du kan kreve opplysningene endret eller slettet i alle bibliotek hvor du bruker kortet
 • Hvis du ikke ønsker Nasjonalt lånekort kan du reservere deg. Gi beskjed i skranken og du vil få et lånekort som kun kan benyttes på ditt lokale bibliotek

Familiemappa

Gjennom "Familiemappa" kan foreldre ha oversikt over hele familiens lån

 • Logg inn i Bibliofil med barnets lånekortnummer som står under strekkoden på kortet. Spør barnet om PIN-koden. Bestill ny om denne er ukjent.
 • Klikk på "Min side" og fanen "Innstillinger". Bla deg ned til du finner Familiemappa.
 • I feltet "Gi tillatelse til å se mine lån" skriver du inn ditt/foresattes lånekortnummer. Klikk på "send tillatelse".
 • Logg ut av barnets Min side.
 • Foresatte må så logge seg inn på sin Min side med lånekortnummer og PIN-kode/passord.
 • Klikk "Min side" og "Innstillinger", og se under Familiemappa: "Lånere jeg har tilgang til". Her vil navnet på barnet ditt stå. Klikk deretter "Slå på".
 • Under fanekort "Lån" vil du nå ha full oversikt over dine egne og barnets lån. Gjenta stegene dersom du ønsker å legge til flere barn i Min side for familien.

Av hensyn til barns rett til privatliv (jf. FNs barnekonvensjon og Barneloven) anbefaler vi foresatte å slå av funksjonen når barnet er eldre enn 12 år.


Publisert: 14.11.2016 13:43:05
Sist endret: 14.04.2021 14:02