Innhold

Personvern og informasjonskapsler

Ullensaker bibliotek jobber for å beskytte og respektere ditt personvern. Derfor behandler vi dine personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og den til enhver tid gjeldende lovgivning. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar, samler inn og behandler når du blir låner, bruker Min side, og besøker denne nettsiden (i det følgende også omtalt samlet som «våre tjenester»).

Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom denne personvernerklæringen.

Behandlingsansvarlig

Ullensaker bibliotek er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med våre tjenester.  Dersom du har noen spørsmål eller henvendelser relatert til denne personvernerklæringen, inkludert dine rettigheter etter personvernlovgivningen, kan du kontakte oss på: biblioteket@ullensaker.kommune.no

Vår bruk av personopplysninger

Opplysninger du selv oppgir

Biblioteket behandler personopplysninger du frivillig oppgir. For å låne bøker og andre medier må du ha et bibliotekkort, som du får ved å registrere deg som låner. Når du registrerer deg som låner, vil vi samle inn og lagre ditt fornavn, etternavn, kontaktinformasjon (adresse, epost og telefonnummer), fødselsdato og fødselsnummer/ID-nummer. Vi behandler ditt fornavn, etternavn og kontaktinformasjon fordi det er nødvendig for å administrere ditt lån, og dermed oppfylle låneforholdet/avtalen vi har med deg.

Vi samler inn din fødselsdato fordi den bestemmer hva du kan låne av oss og hvilke rettigheter du har. Vi samler inn personnummer/ID-nummer fordi det forteller oss hvem du er og sikrer at ingen kan misbruke din identitet. I tillegg bruker vi personnummer/ID-nummer for å koble deg opp mot nasjonalt låneregister. Personnummeret lagres ikke i bibliotekets database.

Du kan når som helst avslutte ditt medlemskap ved å kontakte oss på biblioteket@ullensaker.kommune.no Utestående lån må leveres, før medlemskap kan avsluttes.

Lånehistorikk og lånedata

Bibliotek-Systemer As er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Les mer om hvordan Bibliotek-Systemer As (bibsyst.no) samler inn og bruker personopplysninger på vegne av våre lånere her: https://www.ullensaker.kommune.no/virksomheter/bibliotek/personvern-og-informasjonskapsler/personvernerklaring/

Bruk av informasjonskapsler (cookies) på ullensaker.kommune.no/bibliotek

Biblioteket samler inn opplysninger om besøkende på ullensaker.kommune.no/bibliotek. Dette gjør vi ved bruk av informasjonskapsler, såkalte cookies.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din når du besøker en nettside. Lagring og behandling av opplysninger som samles inn ved bruk av slike informasjonskapsler er bare tillatt dersom brukeren har blitt informert om og har gitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal vite og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Formålet med bruk av informasjonskapsler

Ullensaker bibliotek samler inn data ved bruk av informasjonskapsler for analyseformål, herunder for å måle trafikk og bruk av vår nettside og tjenester. Denne informasjonen bruker vi blant annet for å gjøre bibliotekets nettside så brukertilpasset og velfungerende som mulig.

Ulike typer informasjonskapsler

Vi benytter ulike typer informasjonskapsler på vår nettside. Nedenfor følger en beskrivelse av disse.

Sesjonsavhengige informasjonskapsler

De sesjonsavhengige informasjonskapslene slettes umiddelbart når du lukker nettleseren. Vi bruker slike informasjonskapsler blant annet for å registrere at du er inne på Min side.

Faste informasjonskapsler

Vi bruker faste informasjonskapsler for å forbedre ytelsen til nettsiden vår og gjøre den raskere. Disse informasjonskapslene brukes blant annet til å hente informasjon om autentisering, samt andre preferanser og valg.

Hvilke opplysninger vi samler inn ved bruk av informasjonskapsler

Biblioteket samler inn og behandler IP-adresser, samt besøkendes adferd på nettsiden ved bruk av informasjonskapsler.

Hvem som benytter opplysningene

Opplysningene som samles inn via informasjonskapsler på ullensaker.kommune.no/bibliotek, vil kun benyttes internt. Opplysningene vil ikke videreføres til tredjeparter utover det som er spesifisert ovenfor.

Du kan selv administrere bruk av informasjonskapsler

Ønsker du ikke at nettleseren din skal utlevere informasjon om ditt besøk på ullensaker.kommune.no/bibliotek kan du endre innstillingene i nettleseren din. Vær oppmerksom at nettstedet ikke vil fungere optimalt dersom du ikke aksepterer informasjonskapsler.

Du kan selv slette informasjonskapsler fra menyen i nettleseren. Informasjonskapslene vil imidlertid opprettes igjen neste gang du besøker vårt nettsted med mindre du har endret innstillingene.

Rutiner for lagring og informasjonssikkerhet

Dine personopplysninger vil bli lagret og behandlet i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Biblioteket vil gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av dine personopplysninger.

Dine personopplysninger vil kun bli lagret hos biblioteket så lenge det foreligger et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når saklig behov ikke lenger foreligger.

Det vises før øvrig til punktet ovenfor om Lånehistorikk og lånedata, hvor bibliotekets lagringstid for visse kategorier av personopplysninger også er beskrevet.

Bruk av databehandler, utlevering og konfidensialitet

Som nevnt ovenfor, vil vi gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til blant annet konfidensialitet. Dine personopplysninger kan bli gjort tilgjengelige for tjenesteleverandørene som etter avtale med oss forestår den tekniske eller administrative driften av vårt nettsted og våre tjenester. Når vi gir tredjeparter tilgang til personopplysninger på denne måten, sikrer vi at disse tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning.

Personopplysninger kan også utleveres dersom det foreligger lovhjemmel for dette eller vi blir pålagt dette av en domstol eller annen offentlig myndighet. Personopplysningene vil ikke bli utlevert til land utenfor EU/EØS.

Din rett til å kreve innsyn, retting, sletting, begrensning av behandling og dataportabilitet

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som er registrert om deg og kan kreve retting, sletting (inkludert retten til å bli glemt) og rett til begrensning av behandlingen i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Dersom du ønsker å igangsette de foregående tiltak, kan du når som helst kontakte oss på biblioteket@ullensaker.kommune.no

Du har videre rett til å kreve å motta personopplysninger som du har gitt biblioteket i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format (dataportabilitet), i samsvar med personvernforordningen.

Klageorgan

Dersom du mener at biblioteket har behandlet dine personopplysninger i strid med personvernlovgivningen, kan du til enhver tid klage til Datatilsynet.

Endringer

Biblioteket kan revidere denne personvernerklæringen ved endringer i behandlingen av personopplysninger eller ved endringer i gjeldende lovgivning. Når personvernerklæringen endres, vil den nye personvernerklæring publiseres på vår hjemmeside. Dersom eventuelle endringer har betydning for ditt personvern under denne personvernerklæringen, vil slike endringer bli godt synliggjort. Dersom endringene relaterer seg til behandling av dine personopplysninger som vi utfører med grunnlag i ditt samtykke, vil du få anledning til å avgi et nytt samtykke.

Kontakt

Dersom du ønsker mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på biblioteket@ullensaker.kommune.no


Publisert: 02.11.2018 12:15:09
Sist endret: 02.11.2018 12:15