Innhold

fritidskontaktSom fritidskontakt hjelper du mennesker til å delta på kulturaktiviteter, friluftsliv, idrett eller andre sosiale aktiviteter. Dette er noe for deg som ønsker å bidra til at andre mennesker opplever en meningsfylt fritid.

 

 

Hva skal til for at jeg kan bli fritidskontakt? 

Du må være over 18 år og ha tid og overskudd. Politiattest må fremvises. Det opprettes en avtale hvor du blant annet signerer taushetserklæring. Dette er en rusfri tjeneste.  

Les mer

Lyst til å bli fritidskontakt? - send oss en mail

 

 Hva er en støttekontakt ?

Barnevernet engasjerer støttekontakter som hjelpetiltak for barn og ungdom. 

  • Hovedoppgavene til en støttekontakt er å:
  • Hjelpe barnet eller ungdommen til en meningsfull fritid sammen med andre
  • Bistå barnet eller ungdommen i å trene på deltakelse i sosiale sammenhenger for på sikt å klare dette alene.
  • Følge barnet eller ungdommen til ulike fritidsaktiviteter.
  • Bidra med vennskapelig råd og veiledning.
  • Barnevernets støttekontakter får godtgjøring  og i tillegg dekkes noe utgifter.

Ta kontakt med barneverntjenesten for mer informasjon.

post.barneverntjenesten@ullensaker.kommune.no


Publisert: 03.09.2019 07:09:51
Sist endret: 10.05.2022 11:14