Innhold

Tilbake til hovedsiden - byggesak

Hvordan søker jeg

Du kan sende søknad via mail eller post til:


Digital søknad

Bransjen jobber med å lage digitale søknadsløsninger for privatpersoner. Norkart har laget en løsning for søknad om bruksendring og nabovarsling. Prøv tjenestene her: Søknad om bruksendring og digital nabovarsling.

I veiledningsarkene nederst på siden finner du info om ulike tiltak og mer informasjon om innhold i søknaden.

Situasjonskart, naboliste og tegninger

Tegninger

Du kan bestille tegninger av huset ditt ved å sende mail til postmottak@ullensaker.kommune.no. Du får vanligvis svar innen 3-7 virkedager. Dersom kommunen ikke har tegninger av huset i arkivet, må du eller en fagperson lage nye tegninger. Ved søknad om tilbygg skal det vises tydelig på tegningene  hva som er eksisterende og fremtidig bygg. Alle tegninger skal være målsatt med relevante avstander og størrelser, og i målestokk. Eksempel på målestokk er 1:100, hvor én cm tilsvarer én meter. 

Situasjonskart og naboliste

Ved søknad skal det sendes inn situasjonskart av eiendommen hvor tiltaket er tegnet inn i målestokk, samt relevante avstander og størrelser. Du må også varsle tilgrensende naboer og eiendommer som berøres av tiltaket. For å få naboliste og situasjonskart  må du bestille situasjonskartpakke. Pakken inneholder blant annet:

  • situasjonskart med byggegrenser
  • informasjon om spesielle forhold, som støybelastning og grunnforhold
  • planbestemmelser og plankart
  • naboliste
  • matrikkelbrev

Du kan bestille situasjonskartpakke ved å sendes mail til postmottak@ullensaker.kommune.no. Husk å oppgi adresse for byggested. Tjenesten koster kroner 4 345,-. 

Generell huskeliste for søknad

Byggesaksavdelingen har laget en generell huskeliste for innhold i en søknad. I noen saker kan det oppstå behov for opplysninger som ikke er omfattet av huskelisten. Dersom du har mangler i søknaden, eller det er behov for flere opplysninger i saken, får du brev eller mail om dette.

Sjekkliste for søknad

Søknadsskjemaer

Det er laget enklere byggeskjema for mindre tiltak du kan søke om selv. Skjemaene har veiledning som hjelper deg gjennom prosessen og utfyllingen. 

Skjema for mindre tiltak 

Du kan fortsatt velge å bruke ordinære søknadsskjemaer.

Ordinære søknadsskjemaer 

 

 


Publisert: 23.10.2018 10:08:23
Sist endret: 08.05.2024 10:53