Om Frivillighetens år 2022

Frivillighetens år logoI 2022 er det Frivillighetens år i Norge. Frivillighet Norge ønsker å lage en stor, nasjonal fest hvor man løfter frem innsatsen som legges ned hver dag av medlemmer, deltakere, aktivister, givere, frivillige og støttespillere. Norges viktigste lagarbeid skal rett og slett feires i hele 2022!

På Frivillighetens år sin nettside ligger det forslag til ulike tiltak frivillige organisasjoner kan gjøre for å bli med på feiringen. Les her.

På workshop for Frivillighetens år 15. februar 2022 fikk vi besøk av Birgitte Brekke, prosjektleder for Frivillighetens år, se presentasjonen her.

Hva skjer i Ullensaker?

"Uker" og festivaler

Ullensaker har allerede mange "uker" og festivaler gjennom året som frivilligheten er sterkt medvirkende på som Lokal kulturuke, Friluftslivets uke, Kulturminnedagene, Kulturnatt etc. Så bli med her og bli en del av et større "paraply" - for påmelding og informasjon se her.

Frivillighetens dag - 21. august

I forbindelse med Jessheimdagene vil det søndag 21. august arrangeres "Frivillighetens dag i Ullensaker". Ønsker dere å være med? - ta kontakt med Ullensaker idrettsråd eller Ullensaker kulturråd.

Arrangement gjennom året

I Frivillighetens år ønsker vi å løfte frem det vi allerede gjør, men i tillegg ønsker vi å sette enda større fokus på frivilligheten gjennom nye og spennende arrangement og møteplasser – store eller små. Ta kontakt med en av oss i komitéen og fortell oss hva din forening ønsker å gjøre - se nedenfor for kontaktinformasjon - eller meld arrangement direkte i vår arrangementskalender

Tilskudd

Spørsmål eller ønsker dere å ta en prat? - kontakt en av oss i komitéen


Publisert: 16.02.2022 08:52
Sist endret: 30.08.2022 12:44