Innhold

Arrangement 2021

Siden vi er i en usikker periode pga. Korona-situasjonen, vil det ikke bli faste arrangementer i januar. Frivilligsentralen vil fortsatt være den gode møteplassen og forsetter derfor å holde Høvleri kafé åpen. For at alle skal få plass og samtidig opprettholde 1 meters regelen vil også Pakkhuset kunne benyttes som en del av kafèen. Les mer. 

Turer 2021

NB! Vi følger Folkehelseinstituttets og lokale retningslinjer, så endringer kan komme.

Faste aktiviteter

Siden vi er i en usikker periode pga. Korona-situasjonen, så velger vi å avlyse faste arrangementer foreløpig ut januar 2021. 

Frivilligsentralen vil fortsatt være den gode møteplassen og forsetter derfor å holde Høvleri kafé åpen. For at alle skal få plass og samtidig opprettholde 1 meters regelen vil også Pakkhuset kunne benyttes som en del av kafèen. Les mer.

 • Høvleri kafé: mandag - fredag kl. 1000-1400, lørdag og søndag kl. 1100-1400, Frivillighetens hus (avvik kan forekomme)
Jessheim

Alle faste aktiviteter er avlyst inntil videre grunnet Korona-situasjonen.

 • Pakkhusets kulturkafè: fredag kl. 1100-1200, Frivillighetens hus - Se program lengre opp på denne siden 
 • Hjelp til strikking eller annet håndarbeid: mandag, onsdag, torsdag kl. 1000-1300, Høvleri kafè
 • Datakafè med Ullensaker Seniornett: 1. mandag i måneden kl. 1000-1200, Frivillighetens hus (avlyst inntil videre)
 • Hobbygruppe: mandag kl. 1100-1400, Frivillighetens hus
 • Bingo: mandag kl. 1100-1230, Frivillighetens hus
 • Livsgnisten gågruppe: tirsdag kl. 1100. Oppmøte: Frivillighetens hus. Uansett vær og føre! Gå kort eller langt, sakte eller fort. Det viktigste er å være ute. 
 • Strikkekafé onsdag kl. 1100-1300, Frivillighetens hus. Arr: Ullensaker husflidslag
 • Maleklubb: onsdag kl. 1100-1400, Frivillighetens hus  
 • Seniordans: torsdag kl. 1500-1730, Frivillighetens hus. Arr: Jessheim seniordans
 • Vevklubb: annenhver torsdag (partallsuker) kl. 1300-1700, Frivillighetens hus. Arr: Ullensaker husflidslags bildevevklubb

Reservasjon - bilder

Frivilligsentralen har mange arrangement og utflukter i løpet av året og det tas bilder.

Dersom du ønsker å reservere deg mot å være med på bilder må du selv gi beskjed til avdelingsleder på Frivilligsentralen, Rita Fjeld Hovden frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no


Publisert: 30.11.2016 14:16:00
Sist endret: 04.01.2021 08:39