Innhold

Om bydelen

 

Bydel Gystadmarka er under arbeid. Bydelen skal ha rundt 4600 boliger og huse rundt 8000 innbyggere.

Gystadmarka ligger 2 km. øst for Jessheim sentrum, og har siden år 2000 vært avsatt til byggeformål i kommuneplanen. Den nye bydelen får et kompakt og tett bydelssentrum som fungerer som et nærsentrum for flere av de nye boligene som tilsammen utgjør en utvidelse av Jessheim sentrum.  

Infrastruktur

Kommunen har bygd hovedinfrastrukturen for den nye bydelen. Dette inneholder hovednettet av veger, gang- og sykkelveger, vann- og avløpsanlegg, avfallsug, fjernvarme og kabler som de enkelte utbyggingsområdene skal tilknytte seg til i framtida.

Infrastrukturen i byggetrinn «G1» ble ferdigstilt i høst 2021, og den nordlige delen «G2» åpnet i juli 2023. Nå gjenstår det prosjektering og bygging av den 80 dekar store bydelsparken «G3». Dessuten har utbyggingen av områdene begynt, først ute er felt B1 helt i nordvest. Vær obs på anleggstrafikk når du beveger deg i området!

Gystadmarka oversikt

Det er laget en egen formingsveileder for Gystadmarka bydel. Denne er arbeidet frem gjennom 2020 med innspill fra utbyggere og deres konsulenter. Formingsveilederen ble vedtatt i formannskapet 8.12.20.

Formingsveileder for Gystadmarka skal benyttes av utbyggerne som en veileder i planprosessene og skal være førende for utforming av bebyggelse og uteområder for å få en helhetlig utvikling av bydelen.

Veilederen vil bli benyttet av Regulering og Byggesak i planprosessene for å gi føringer for utbyggerne i behandling av bla. deres detaljreguleringer.

Formingsveileder for Gystadmarka bydel -11.11.2020.pdf


Publisert: 19.02.2020 09:24:11
Sist endret: 23.06.2023 09:40