Gystadmarka bydel

Om bydelen

Gystadmarka bydel er under arbeid. Bydel skal inneholde rundt 4600 boliger og huse rundt 8000 innbyggere.

Gystadmarka ligger 2 km. øst for Jessheim sentrum, og har siden år 2000 vært avsatt til byggeformål i kommuneplanen. Den nye bydelen får et kompakt og tett bydelssentrum som fungerer som et nærsentrum for flere av de nye boligene som tilsammen utgjør en utvidelse av Jessheim sentrum.  

På denne siden kan du holde deg oppdatert om arbeidet som pågår og vi vil legge ut meldinger om det som skjer i området.