Innhold

Om bydelen

 

Bydel Gystadmarka er under arbeid. Bydelen skal ha rundt 4600 boliger og huse rundt 8000 innbyggere.

Gystadmarka ligger 2 km. øst for Jessheim sentrum, og har siden år 2000 vært avsatt til byggeformål i kommuneplanen. Den nye bydelen får et kompakt og tett bydelssentrum som fungerer som et nærsentrum for flere av de nye boligene som tilsammen utgjør en utvidelse av Jessheim sentrum.  

På denne siden kan du holde deg oppdatert om arbeidet som pågår og vi vil legge ut meldinger om det som skjer i området. 

Infrastruktur

Kommunen bygger hovedinfrastrukturen for den nye bydelen. Dette inneholder hovednettet av veger, gang- og sykkelveger, vann- og avløpsanlegg, avfallsug, fjernvarme og kabler som de enkelte utbyggingsområdene skal tilknytte seg til i framtida.

Infrastrukturen i byggetrinn «G1» ble ferdigstilt i høst 2021. Anleggsarbeidene for den andre, den nordlige delen «G2» er i gang og skal pågå til desember 2022. Byggeplassen har adkomst via Aktivitetsvegen.

Vi gjør oppmerksom på at noen turstier og løyper i skogen blir stengt gjennom byggeperioden. Du kan lese mer om det her.

Det er laget en egen formingsveileder for Gystadmarka bydel. Denne er arbeidet frem gjennom 2020 med innspill fra utbyggere og deres konsulenter. Formingsveilederen ble vedtatt i formannskapet 8.12.20.

Formingsveileder for Gystadmarka skal benyttes av utbyggerne som en veileder i planprosessene og skal være førende for utforming av bebyggelse og uteområder for å få en helhetlig utvikling av bydelen.

Veilederen vil bli benyttet av Regulering og Byggesak i planprosessene for å gi føringer for utbyggerne i behandling av bla. deres detaljreguleringer.

Formingsveileder for Gystadmarka bydel -11.11.2020.pdf


Publisert: 19.02.2020 09:24:11
Sist endret: 24.05.2022 08:26