Innhold

Hva består tilbudet av?

 • Timeavtale/Rådgivning med barnet, foreldre, ungdommen.
 • Sexologisk rådgiver kommer ut på skolene for samtale/rådgivning, - eller eleven/foreldre/ungdommen kommer til helsestasjonen.
 • Sexologisk rådgivning på HFU (Helsestasjon for ungdom)
 • Rådgivning til kollegaer i FBU og andre yrkesgrupper.
 • Brosjyre om sexologisk rådgivning.
 • Avtalt info eller undervisning om aktuelle tema.
 • Deltagelse på Folkehelseuka/Calypso og Huset og Verdensdagen for psykisk helse.
 • Besøk på Romerike Folkehøyskole med info om HFU tilbud og Sexologisk rådgivning.
 • Tilbud om samtalegrupper for ungdom.
 • Følger barn med foreldre/ungdom til timer/møter på BUP og Rikshospitalet.
 • Opprettet nettverk og lukket FB gruppe. Kontaktperson: Heidi Akselsen Tlf:40643289
 • Møtevirksomhet: Tverrfaglige møter, skolestart møte og andre møter ved behov.

Hvem kan få sexologisk rådgivning?

Sexologisk rådgivning tilbys til barn og unge og deres foreldre fra 0 til 25 år.

Kontakt oss

Solveig Mørdre, sexologisk rådgiver, mobil : 94780138


Publisert: 25.03.2019 14:38:00
Sist endret: 25.04.2024 12:46