Ullensaker helsestasjon

Kontaktinformasjon

Oversikt over våre tjenester, kontaktinformasjon og åpningstider finner du i venstremenyen. 

Postadresse: Ullensaker helsestasjon, P.B. 470, 2051 Jessheim

NB! Post må merkes med tjeneste. Se link i venstremeny.

Helsestasjonen begynner med Digihelsestasjon

Nå kan du kommunisere med helsestasjonen og skolehelsetjenesten i Ullensaker digitalt via helsenorge.no. 

Med digihelsestasjon kan du:

  • sende og motta meldinger på en sikker måte
  • få oversikt over avtaler og avbestille avtaler
  • få varsler om planlagte avtaler på tekstmelding eller e-post
  • få tilgang til relevant informasjon

Helsenorge.no

Du bruker Digihelsestasjon ved å logge deg inn på helsenorge.no enten via nettsiden eller appen, som du laster ned via App Store eller Google Play. På Helsenorge får du tilgang til flere selvbetjeningsløsninger, og du kan se helseinformasjon som er registrert om deg.

Du kan blant annet se og redigere kjernejournalen din, bytte fastlege, få oversikt over reseptene dine og se hva slags vaksiner du har tatt. 

 

Slik tar du i bruk Digihelsestasjon

For å kunne bruke kalender og melding i Digihelsestasjon må du ta i bruk helsenorge.no. Du må logge deg inn på helsenorge.no, hvis du ikke har gjort dette tidligere. 

Første gang du logger deg inn på helsenorge.no blir du bedt om å aksepterer bruksvilkårene og samtykker til å kommunisere med dine helsekontakter.

Du må ha BankID, Buypass ID eller Commfides e-ID for å logge deg inn.

 

Bruk av helsenorge-tjenester på vegne av barn

For å bruke Helsenorge på vegne av barn logger du først inn som deg selv. Deretter velger du hvem du vil se opplysningene for eller utføre tjenester på vegne av. Du kan bruke Helsenorge på vegne av barn under 12 år. Fra barna er 12 år er det noen begrensninger.

På helsenorge.no kan du representere barn du har foreldreansvar for, og se deres helseopplysninger, med noen begrensninger:

  • Hvis en eller flere av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil begge foreldre kunne representere barnet.
  • Hvis ingen av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil ingen av dem kunne representere barnet.

 

Sikker innlogging

Ettersom løsningen krever sikker innlogging, kan meldingene trygt inneholde sensitive opplysninger. Alle meldingene lagres i den elektroniske pasientjournalen, som gjør at både brukeren og kommunen har god dokumentasjon.