Innhold

Smittevern

Kommunen skal ifølge smittevernloven sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen er sikret nødvendige smittevernhjelp, herunder tuberkulosearbeid. Dette kan være forebyggende tiltak, nødvendige undersøkelser og behandling. Smittevernlegen/kommuneoverlegen og helsestasjonen har ansvaret for dette arbeidet.

Smittevernloven

Tuberkuloseveilederen

Kontaktinformasjon

Ring telefonnummer 456 547 97 i telefontiden, mandag kl. 13:00 – 15:00 og onsdag kl. 09:30 – 11:00.

Du kan også sende en sms til 456 54 797 så tar vi kontakt med deg så snart vi har anledning.

Du finner oss på Gjestad, Ringvegen 65, inngang D, 2066 Jessheim. 


Publisert: 25.03.2019 14:24:57
Sist endret: 03.01.2023 12:58