Innhold

Smittevern

Kommunen skal ifølge smittevernloven sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen er sikret nødvendige smittevernhjelp, herunder tuberkulosearbeid. Dette kan være forebyggende tiltak, nødvendige undersøkelser og behandling. Smittevernlegen/kommuneoverlegen og helsestasjonen har ansvaret for dette arbeidet.

Smittevernloven

Tuberkuloseveilederen

Kontaktinformasjon

Ring telefonnummer 66 10 82 49 i telefontiden, mandag kl. 13:00 – 15:00 og onsdag kl. 09:30 – 11:00.

Eller send en sms til 906 64 680, så tar vi kontakt med deg så snart vi har anledning.

Du finner oss på Gjestad, Ringvegen 65, inngang D, 2066 Jessheim. 


Publisert: 25.03.2019 14:24:57
Sist endret: 11.02.2021 13:28