Ressurssenter for migrasjonshelse (RFM) er en tjeneste under Ullensaker helsestasjon, og holder til på Gjestad. På RFM jobber sykepleiere med ulik bakgrunn. Vi samarbeider tett med andre tjenester som helsestasjon- og skolehelsetjenesten, jordmortjenesten, klinisk ernæringsfysiolog og NAV.

Målgruppen for tjenesten er flyktninger og deres familiegjenforente.

Tjenesten jobber etter retningslinjer fra helsedirektoratet

Vi tilbyr:

  • Helsekartleggingssamtale til alle nybosatte flyktninger og deres familiegjenforente
  • Tuberkuloseundersøkelse og vaksinasjon
  • Oppfølging etter behov for flyktninger bosatt i Ullensaker
  • Veiledning hos klinisk ernæringsfysiolog

Kontakt oss på telefon for avtale: (ukedager kl. 08:30-11:00 og 12:30-15:00)

Isma, psykiatrisk sykepleier: 477 86 264

Tonje Camilla, sykepleier: 477 86 261

Birgit, sykepleier: 457 230 39

Besøksadresse:

Ullensaker helsestasjon på Gjestad

Ringvegen 65, Inngang D

2066 Jessheim

Postadresse: 

Ullensaker Helsestasjon, avd. Gjestad inngang D

v/ Ressurssenter for migrasjonshelse

Postboks 470

2051 Jessheim


Publisert: 25.03.2019 14:36
Sist endret: 09.06.2023 09:40