Ressurssenter for migrasjonshelse er en tjeneste under Ullensaker helsestasjon og holder til på Gjestad. På senteret jobber sykepleiere med ulik bakgrunn. Vi samarbeider tett med andre tjenester som helsestasjon- og skolehelsetjenesten, jordmortjenesten og Nav ved arbeid og inkludering.

Målgruppen for tjenesten er flyktninger og deres familiegjenforente.

Tjenesten jobber etter retningslinjer fra helsedirektoratet

Vi tilbyr:

  • Helsekartleggingssamtale til alle nybosatte flyktninger og deres familiegjenforente
  • Tuberkuloseundersøkelse og vaksinasjon
  • Oppfølging etter behov for flyktninger bosatt i Ullensaker
  • Helsekurs
  • ICDP-veiledning

Kontakt oss på telefon for avtale:

Isma Sharif (psykiatrisk sykepleier) mob. 477 86 264

Tonje Camilla Denstad With (sykepleier) mob. 477 86 261

Besøksadresse:

Ullensaker helsestasjon på Gjestad

Ringvegen 65, Inngang D

2066 Jessheim


Publisert: 25.03.2019 14:36
Sist endret: 18.11.2021 12:27