Kontaktinformasjon

e-post

Tlf: 66 10 82 40 bemannet: 

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 08.00-11.00 og 13.30-14.30.

Onsdag fra 08.00- 11.30.

Besøksadresse: Ringvegen 65, inngang D, 2066 Jessheim.

Jordmortjenesten

Nå har vi noe redusert tilbud for å forebygge smitte av koronavirus, og vi følger kommunens smittevernregler.

  • Vi tilbyr web-kurs både i ernæring og fødselsforberedelse.
  • Vi har tilbud om Ammesnakk i liten gruppe.
  • Vi ser helst at du kommer alene til individuelle konsultasjoner hos jordmor pga. smittesituasjonen.
  • Henvendelser til jordmortjenesten går via e-post. Send en e-post med navn og telefonnummer. så kontakter vi deg. En jordmor tar kontakt i løpet av 1-2 virkedager.