Kontaktinformasjon

Besøksadresse:Rådhusvegen 4, 2. etg. 2050 Jessheim 

Telefon: 66108240

Sms: 40437322 for avbestilling av time.

E-post 

Avdelingsleder:

 Kristin Lier-Hansen