Kontaktinformasjon

Besøksadresse:

Ringvegen 73, inngang H,  2066 Jessheim

Telefon: 40 43 73 22

Sms: 40437322 for avbestilling av time.

E-post 

Avdelingsleder:

 Kristin Lier-Hansen