Huset ungdomshus

Åpningstid

Mandag kl.14:00-20:00

Tirsdag kl.14:00-18:00

Onsdag kl.14:00-20:00

Torsdag kl.14:00-20:00

Fredag kl.14:00-20:00

Lørdag kl.14:00-18:00 (partallsuker)

Om Huset på Kløfta

Huset på Kløfta er et ungdomshus som ønsker å gi all ungdom fra 8.klasse t.o.m. 17 år et spennende, trygt og rusfritt fritidstilbud.

Aktivitetene er varierte og skapes i samarbeid med ungdommen. På Huset er det 700m2 til rådighet fordelt på tre etasjer. Lokalene består av øvingsrom for musikk, bordtennisrom, treningsrom, kafe, biljardrom, datarom, sal med DJ-bu og lydinnspillingsrom(studio). Det arrangeres også jevnlige fester, konserter og turer. 

Kontakt oss

Besøksadresse:

Kongsvingervegen 5, Kløfta

Tlf og sms: 481 53 433

E-post: ullensaker.huset@ullensaker.kommune.no

Fagleder for ungdomshusene: Linn Lenneertzen. E-post: linn.lennertzen@ullensaker.kommune.no 

Film om oss


Her finner du oss