Innhold

Gode råd for koronahverdagen

Både ensomhet, karantene, isolasjon og å være tett på familien over tid kan være krevende. Mange vil kunne få det bedre ved å gjøre noe aktivt for å ta vare på psykiske helse. På helsenorge.no finner du tips og råd til gode vaner som kan hjelpe deg gjennom hverdagen. 

Å være sosial og å knytte sosiale bånd er viktig for oss. Med karantene og permitteringer er det viktig å forsøke å opprettholde sosiale relasjoner og kontakter. Ring en kollega, venn eller et familiemedlem, det kan gjøre godt for dere begge. Om du mangler et nettverk kan du prøve å utvide nettverket ved å delta i ulike grupper på sosiale medier. 

Kanskje kan du bruke tiden til å lære deg noe nytt? Å lære seg nye ting gir glede og stolthet. Det finnes en rekke muligheter til å lære seg nye ting. For eksempel finnes det en masse bøker og gjør-det-selv-videoer på Youtube. 

Noen å snakke med

For noen vil det være en hjelp å kunne snakke med noen om hvordan man har det. Da finnes det flere hjelpetelefoner som det går an å ringe til. Trykk på boksene nedenfor for å finne ut mer. Mange av hjelpeorganisasjonene har også en chat funksjonen om du foretrekker å skrive framfor å snakke. 

Hjelpetelefonen

Mental Helse sin hjelpetelefon er en telefon- og nettjeneste for alle som trenger noen å snakke med eller skrive med. Det er gratis å ringe, og telefonen er åpen hele døgnet. Du kan være anonym og de du prater med har taushetsplikt. Telefonnummeret til hjelpetelefonen er 116 123. 

Arbeidslivstelefonen

Er du permittert eller har du mistet jobben? Eller er det kanskje vanskelig på jobben? Da kan du ringe arbeidslivstelefonen og få råd. Telefonen er åpen for alle som trenger noen å snakke med knyttet til arbeid, uansett årsak. Du som ringer kan være arbeidstaker, leder, arbeidsleder, pårørende, venn osv. Telefonen er åpen for alle og de du prater med har taushetsplikt. Telefonnummer er 22 56 67 00 og det er åpent fra 9 - 18 torsdager og 9 - 15 de resterende ukedagene.

Foreldresupport 

Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. Foreldrerollen kan by på mange små og store bekymringer og utfordringer, både før og etter fødsel. Du kan når som helst på døgnet ringe eller chatte om ulike utfordringer i denne viktige perioden av livet. Tjenesten er gratis og har telefonnummer 116 123 (trykk 2).

Kirkens SOS

Kirkens SOS er landet største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett. Her er det alltid noen som tar i mot samtaler, døgnet rundt, også i ferier og høytider. Du kan ringe, sende en sms eller benytte deg av chatfunksjonen. Telefonnummer er 22 40 00 40. 

Kors på halsen

Kors på halsen er en gratis tjeneste for barn og unge opp til 18 år. Her kan du prate med eller skrive til voksne som jobber som frivillig i røde kors. De hører på det du har å si og hjelper deg om du vil. Du kan ringe på telefonnummer 800 33 21 mandag til fredag fra klokken 14 - 22.

Verktøy for å håndtere stress, bekymringer og psykiske plager

Det finnes mange forskjellige aktører som tilbyr verktøy som hjelper deg med å mestre stress og belastning. SMART er en app som kan brukes for å håndtere en krevende livssituasjon. Her finner du gode råd og øvelser for å roe ned, sove bedre, håndtere irritabilitet, stoppe negativ tenking og andre livsutfordringer. 

En annen måte som kan være til hjelp både nå og i en mer normal hverdag, er å være oppmerksom på hva du føler og tenker. Du kan også være oppmerksom på hvordan medierapporteringen påvirker deg. Det er naturlig å kjenne på uro og frykt for det som skjer nå, og å bekymre seg for framtiden. Hvis du bekymrer deg mye, kan det bli en vond sirkel.

Et tiltak du kan gjøre er å sette av tid hver dag for bekymring. For eksempel kan du prøve å utsette bekymringen til kl 17.00. Når klokken er 17.00 så bekymrer du deg i 30 minutter. Hvis du har bekymringstanker etter 17.30 så utsetter du bekymringen til neste dag kl 17.00.

Mange vil oppleve god effekt av å ta i bruk selvhjelp. Assistert selvhjelp har utviklet et gratis mestringsverktøy for deg som synes livet er litt i overkant utfordrende akkurat nå. Du kan lese mer om andre og mer omfattende selvhjelpsprogram på kommunens nettside om psykisk helse. Hvis du ikke opplever bedring, eller du opplever forverring, bør du ta kontakt med fastlegen din for videre råd og veiledning. 

Det er viktig å være klar over at bekymringer og stress knyttet til koronapandemien vil kunne forverre de psykiske helseplagene du har. Det kan også medføre at nye symptomer dukker opp. I tillegg kan de iverksatte tiltakene i samfunnet gjøre det vanskeligere å bruke de mestringsstrategiene som ellers er til hjelp. 

Er du forelder?

Under koronapandemien opplever mange familier store endringer i hverdagen. Økt bekymring og stress kan føre til høyere konfliktnivå i hjemmet, og øker risikoen for vold og overgrep. Her kan du lese råd til deg som er forelder i en vanskelig livssituasjon

Familieverntjenesten er et lavterskeltilbud for familier som opplever vanskeligheter, konflikter eller kriser i familien. Under koronapandemien tilbyr familievernkontorene råd og veiledning over telefon. På bufdir.no finner du oversikt over familievernkontor i landet

Barn kan bli urolig over alle endringene i samfunnet. Ønsker du råd om hvordan du kan snakke og hjelpe barnet ditt med å håndtere den nye hverdagen kan du se på rvts sør sin nettside for mer informasjon.


Publisert: 05.01.2021 18:51:20
Sist endret: 10.04.2024 11:45