Sykkelruter i Ullensaker

to som syklerI 2009 ble det utarbeidet og utgitt et sykkelkart for Ullensaker kommune, og noen av de sentrale sykkelrutene er skiltet. Du kan få kartet ved å henvende seg til kommunens servicetorg på Rådhuset, bibliotekene eller Jessheim storsenter (informasjonen).

Det er utarbeidet egne sentrumskart for sykkel på Jessheim og Kløfta. Sentrumskartene er ikke trykket opp.

Nasjonal sykkelrute gjennom Ullensaker

nasjonal sykkeruteStatens vegvesen har laget en sykkelrute gjennom Romerike. Ruten er merket med røde sykkelskilt og rute nr. 7. Ruten er en del av den nasjonale sykkelrute nr. 7, fra Oslo grense til Hedmark grense.

Gjennom Ullensaker går ruten på eksisterende gang- og sykkelveger og mindre trafikkerte bilveger.

I syd langs Lindebergvegen, Isingrudvegen, Kløfta, Ilevegen, Kongsvingervegen, via Ullensaker kirke, Myrhus, Randbydalsvegen,  Gystad, Gml. Algarheimsveg, Jessheim, Ringvegen, Trondheimsvegen, Mogreina, Sørbakkvegen, Risebru. Fra Risebru og nordover mot Eidsvoll kan to ruter velges, den ene går fra Risebru, Risebruvegen, Aurvegen, Eidsvoll grense.

Den andre går fra Risebru, Bondal bru, Vardekrysset, Dal stasjon.


Publisert: 04.02.2021 14:01
Sist endret: 05.02.2021 09:55