Mange kan oppleve bedring av sin psykiske helse ved å selv ta tak i utfordringer tidlig. Du kan også bruke verktøyene i sidene under sammen med en venn eller familie.

I Ullensaker ser vi på innbyggeren som en ressurs. Vi samarbeider med innbyggerne for å mobilisere deres egne ressurser og fremmer aktivitet, med et mål hvor flest mulig skal mestre livet sitt selv. De som av ulike årsaker har behov for helsehjelp skal møte et koordinert og godt hjelpeapparat.

Helsenorge foreslår fem gode vaner for å få økt livskvalitet og livsglede i hverdagen.

Norsk helseinformatikk (NHI) har lagt ut mange nyttige temabaserte selvhjelpsprogrammer og selvhjelpsvideoer basert på kognitiv terapi. Disse er gratis og du trenger ikke registrere deg. 

Norsk forening for kognitiv terapi har filmer og informasjonsskriv om tiltak for psykiske og fysiske helseproblemer og mye selvhjelpsmateriell.

Selvhjelp Norge gir informasjon og verktøy for selvorganisert selvhjelp, på egenhånd eller i grupper.

Selvhjelp og hjelp for deg under 18 år.

Vi anbefaler deg å snakke med en voksen dersom en opplever utfordringer i egen hverdag. Hvis du er usikker på hvem det kan være, finner du en oversikt over tilgjengelig hjelp i kommunen og gode nasjonale hjelpetelefoner og chattetjenester på denne siden for deg som er under 18 år.  

Der finner du også en oversikt over nyttige nettsteder for deg som er ung.

Dersom du opplever en akutt krise, bør du kontakte alarmtelefonen for barn og unge, 116 111

Andre nyttige nettressurser.

Helsenorge - Får man psykiske plager er det mange spørsmål som melder seg. Her finner du noen svar.

Røde kors har flere tilbud og tjenester til mennesker som har utfordringer med psykisk helse og/eller rus

Mental helse er en medlemsorganisasjon for de med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

A-larm Norge er en bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet

LEVE gir samtaler til etterlatte ved selvmord

Mannstelefonen til Reform er en hjelpetelefontjeneste spesielt rettet mot menn.

Kirkens Sos tilbyr samtaler for de som har det vanskelig. 

Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av menn og kvinner som deler egne erfaringer for å bidra til å løse felles problem og hjelpe andre med egen alkoholisme. 

Anonyme Narkomane er et fellesskap av menn og kvinner som møtes jevnlig for å hjelpe med å holde hverandre rusfrie. 

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse er for pårørende til noen som er psykisk syk. 

Hjelpelinjen for spillavhengighet for deg med spillavhengighet.

N.K.S Veiledningssenter er for pårørende til mennesker som sliter med rus og/eller psykisk lidelse.


Publisert: 29.10.2020 10:06
Sist endret: 18.09.2023 13:29